en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să fugim dinaintea lui Absalom. Lăsaţi-l pe Şimei să blesteme, dacă Domnul i-a poruncit.

Citire din cartea a doua a lui Samuel 15,13-14.30; 16,5-13a

În zilele acelea, 13 la David a venit un sol şi i-a spus: ”Inimile israeliţilor s-au îndreptat spre fiul tău Absalom”. 14 Atunci David a spus tuturor oamenilor săi, care erau cu el la Ierusalim: „Pregătiţi-vă să fugim, altfel nimeni nu va scăpa din mâinile lui Absalom. Grăbiţi-vă, altfel ne va ajunge din urmă, va aduce asupra noastră nenorocirea şi cetatea noastră o va trece prin ascuţişul sabiei”. 30 David urca plângând Muntele Măslinilor, cu faţa acoperită şi desculţ; tot poporul care îl însoţea avea faţa acoperită şi urca plângând. 16,5 Când David a ajuns la Bahurim, i-a ieşit înainte un bărbat cu numele Şimei, fiul lui Ghera, din acelaşi trib cu familia lui Saul. 6 El l-a întâmpinat pe David, blestemând, aruncând cu pietre în el şi în toţi slujitorii regelui, şi aceasta, în timp ce mulţimea şi războinicii mergeau la dreapta şi la stânga regelui. 7 Şimei îl blestema pe rege, strigându-i: „Pleacă, pleacă, asasinule, nelegiuitule! 8 Domnul a făcut să cadă asupra ta tot sângele casei lui Saul, pe care l-ai înlăturat, ca să-i iei regatul; pentru aceasta Domnul a dat regatul în mâinile fiului tău Absalom; iată-te lovit de nenorocirea pe care o meriţi, căci eşti un ucigaş!” 9 Abisai, fiul lui Ţeruia, i-a spus regelui: „Cât îl va mai blestema acest câine mort pe stăpânul meu, regele? Mă duc să-i tai capul!” 10 Dar regele i-a răspuns: „La ce bun, fiul lui Ţeruia? Dacă el blestemă, o face, poate, pentru că Domnul i-a poruncit să-l blesteme pe David şi atunci, cine i-ar putea-o reproşa?” 11 David a spus lui Abisai şi tuturor slujitorilor săi: „Iată, fiul meu, care este din sângele meu, caută să-mi ia viaţa, cu atât mai mult acest bărbat din tribul lui Beniamin! Lăsaţi-l să blesteme, dacă Domnul i-a poruncit să o facă. 12 Poate că Domnul se va uita la mizeria mea şi-mi va reda fericirea în locul blestemului de astăzi”. 13a Astfel David şi oamenii săi şi-au continuat drumul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 3,2-3.4-5.6-7 (R.: 7b)

R.: Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti salvarea mea.

2 Doamne, cât de mulţi sunt vrăjmaşii mei!

Mulţi se ridică împotriva mea!

3 Mulţi spun despre mine:

„Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” R.

 

4 Tu însă, Doamne, eşti scutul meu,

tu îmi înalţi capul, tu eşti salvarea mea.

5 Cu glas puternic strig către Domnul

şi el îmi răspunde din muntele său cel sfânt. R.

 

6 Mă culc şi adorm şi mă trezesc iarăşi;

Domnul este sprijinul meu.

7 Nu mă tem de miile de oameni

care mă împresoară din toate părţile. R.

 

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi; Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duh necurat, ieşi din omul acesta.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 5,1-20

În acel timp, 1 Isus şi ucenicii săi au sosit pe celălalt mal al lacului, în ţinutul gherasenilor. 2 Îndată ce Isus a coborât din barcă, un om stăpânit de un duh necurat, ieşind dintr-un mormânt, i-a venit în întâmpinare. 3 El locuia în morminte şi nimeni nu-l putea lega, nici chiar cu lanţul. 4 Într-adevăr, de multe ori l-au pus în fiare, dar el a rupt lanţurile şi a sfărâmat cătuşele, încât nimeni nu-l putea stăpâni. 5 Fără încetare, zi şi noapte, stătea printre morminte şi pe coline, striga necontenit şi se rănea cu pietre. 6 Văzându-l pe Isus de departe, a alergat la el, s-a aruncat la pământ în faţa lui 7 şi a strigat cât îl ţineau puterile: „Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te implor pe Dumnezeu, nu mă chinui!” 8 Căci Isus îi spusese: „Duh necurat, ieşi din omul acesta!” 9 Şi l-a întrebat: „Care ţi-e numele?” I-a răspuns: „Numele meu este Legiune, căci suntem mulţi”. 10 Şi-l ruga pe Isus cu insistenţă să nu-l alunge în afara acelui ţinut. 11 Cum pe colina din apropiere păştea o mare turmă de porci, 12 duhurile necurate l-au rugat pe Isus: „Trimite-ne la aceşti porci şi vom intra în ei”. 13 Şi el le-a permis. Atunci ei au ieşit din omul acela şi au intrat în porci; apoi turma s-a aruncat în mare de pe ţărmul înalt; au fost aproximativ două mii de porci care s-au înecat în mare. 14 Cei care îi păzeau au luat-o la fugă, au dat de ştire în cetate şi în sate şi oamenii au venit să vadă ce s-a întâmplat. 15 S-au dus la Isus, l-au văzut pe cel stăpânit de diavol aşezat îmbrăcat şi cu mintea întreagă, el care avusese o legiune de diavoli, şi i-a cuprins frica. 16 Martorii le-au povestit întâmplarea cu cel posedat şi cazul cu porcii. 17 Atunci ei l-au rugat pe Isus să plece din ţinutul lor. 18 Când Isus s-a urcat în barcă, cel care fusese posedat l-a rugat pe Isus să-i permită să rămână cu el. 19 Isus nu i-a permis, ci i-a spus: „Du-te acasă la ai tăi şi spune-le tot ce a făcut Domnul pentru tine, în îndurarea sa”. 20 Omul s-a dus şi a început să vestească în toată regiunea Decapole, tot ce a făcut Isus pentru el; şi toţi erau uimiţi.

Cuvântul Domnului