en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Fiul meu, Absalom, de ce n-am murit eu în locul tău?

Citire din cartea a doua a lui Samuel 18,9-10.14b.24-25a.30-32; 19,1-3

În zilele acelea, 9 oamenii lui David l-au văzut pe Absalom alergând călare pe un catâr. Când catârul, în fuga lui, a trecut pe sub un stejar mare, părul bogat al lui Absalom s-a încâlcit printre ramuri, catârul s-a dus înainte, iar el a rămas suspendat între cer şi pământ. 10 Cineva l-a văzut şi i-a spus lui Ioab: „L-am văzut pe Absalom atârnând de creanga unui stejar”. 14b Ioab a luat trei suliţe în mână şi le-a înfipt în inima lui Absalom. 24 David şedea într-o încăpere la poarta cetăţii. Un străjer făcea de pază pe terasa porţii, de-a lungul zidului. Pe când privea în depărtare, a zărit un om care venea în fugă singur. 25a Străjerul a strigat, pentru a da de veste regelui, şi regele i-a spus: „Dacă-i singur, înseamnă că ne aduce o veste bună”. 30 Atunci regele i-a spus solului: „Stai şi aşteaptă acolo”. El s-a dat la o parte şi a aşteptat. 31 Atunci a venit un alt sol, un etiopian, care a spus: „O veste bună pentru stăpânul şi regele meu! Domnul ţi-a făcut astăzi dreptate şi te-a eliberat de toţi cei care s-au ridicat împotriva ta”. 32 Regele l-a întrebat: „Îi merge băiatului meu, Absalom?” Etiopianul i-a răspuns: „Cum îi merge lui, să le meargă duşmanilor tăi şi tuturor acelora care s-au ridicat împotriva domnului meu, regele, ca să-i facă rău”. 19,1 Atunci regele s-a cutremurat de durere, a urcat în camera care se afla deasupra porţii şi a început să plângă; pe când se urca, striga repetând: „Fiul meu, Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, de ce n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu, fiul meu!” 2 Atunci i s-a adus la cunoştinţă lui Ioab: „Iată că regele plânge şi îl jeleşte pe Absalom”. 3 În acea zi biruinţa s-a schimbat în doliu pentru tot poporul, căci au auzit: „Regele îl plânge pe fiul său!” În acea zi poporul s-a întors pe ascuns în cetate, aşa cum se întoarce pe ascuns o armată copleşită de ruşine, pentru că a fugit în timpul luptei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 85,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a)

R.: Pleacă-ţi urechea, Doamne, şi ascultă-mă.

 

1 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi,

mie, celui sărman şi nefericit.

2 Păzeşte-mi sufletul pentru că îţi sunt credincios.

Mântuieşte pe slujitorul tău, care se încrede în tine. R.

 

3 Tu eşti Dumnezeul meu, ai milă de mine;

Doamne, către tine strig ziua întreagă.

4 Înveseleşte inima slujitorului tău!

Către tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. R.

 

5 Căci tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare,

pentru toţi care te cheamă.

6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea;

ia aminte la glasul plângerilor mele. R.

ALELUIA Mt 8,17

(Aleluia) Isus a purtat durerile noastre, a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Copilă, îţi spun, scoală-te!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 5,21-43

În acel timp, 21 Isus a trecut cu barca pe malul celălalt al Mării Galileii. 22 Când a ajuns la ţărm a venit un şef de sinagogă, pe nume Iair. Văzându-l pe Isus, a căzut la picioarele lui 23 şi l-a rugat cu stăruinţă: „Fiica mea e pe moarte! Vino, pune-ţi mâinile peste ea ca să se vindece şi să trăiască”. 24 Isus a plecat împreună cu el şi l-a urmat o mulţime atât de numeroasă, încât mai să-l strivească. 25 În mulţime se afla o femeie, care, de doisprezece ani suferea de hemoragie; 26 ea suferise din cauza tratamentului prescris de mulţi medici, îşi cheltuise toată averea, fără să simtă vreo îmbunătăţire, dimpotrivă, starea ei se înrăutăţise tot mai mult. 27 Această femeie deci, auzind ce se vorbea despre Isus, a venit pe la spate, prin mulţime, şi s-a atins de haina lui, 28 căci îşi zicea: „Dacă mă voi atinge măcar de haina lui, voi fi vindecată”. 29 Deodată, hemoragia s-a oprit şi a simţit în trupul ei că a fost vindecată. 30 În aceeaşi clipă, Isus a simţit că a ieşit o putere dintr-însul. El s-a oprit în mulţime şi a întrebat: „Cine s-a atins de hainele mele?” 31 Ucenicii i-au răspuns: „Vezi că te striveşte mulţimea şi tu întrebi: «Cine m-a atins?»”. 32 Însă el se uita în jur pentru a o vedea pe aceea care făcuse acest lucru. 33 Atunci femeia, tremurând de frică, conştientă de ceea ce i se întâmplase, a venit, s-a aruncat la picioarele lui şi a spus tot adevărul. 34 Dar Isus a spus: „Fiică, credinţa ta te-a vindecat. Mergi în pace şi rămâi vindecată de boala ta!” 35 Pe când mai vorbea încă au venit nişte oameni din casa şefului sinagogii şi au spus: „Fiica ta a murit. De ce îl mai deranjezi pe Învăţător?” 36 Isus, care a auzit aceste cuvinte, a spus şefului sinagogii: „Nu te teme, credinţă să ai!” 37 El nu a lăsat pe nimeni să-l însoţească, în afară de Petru, de Iacob şi de Ioan, fratele lui Iacob. 38 Ajunşi la casa şefului sinagogii, Isus a văzut învălmăşeală şi lume care plângea şi bocea. 39 El a intrat şi le-a spus: „Pentru ce atâta zarvă şi plânset? Copila nu a murit, ci doarme”. 40 Dar ei l-au luat în râs. Atunci el a dat toată lumea afară, a luat cu dânsul pe tatăl şi pe mama fetei şi pe cei care îl însoţeau, a intrat în camera unde zăcea copila, 41 a prins-o de mână şi i-a spus: „Talita kum!”, ceea ce înseamnă: „Fetiţă, scoală-te!” 42 Numaidecât fata s-a sculat şi a început să meargă; ea avea doisprezece ani. Cei de faţă au rămas înmărmuriţi. 43 Dar Isus le-a poruncit cu străşnicie să nu afle nimeni; apoi le-a spus să dea fetei de mâncare.

Cuvântul Domnului