en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu am păcătuit numărând poporul; însă această turmă ce a făcut?

Citire din cartea a doua a lui Samuel 24,2.9-17

În zilele acelea, 2 regele David i-a spus lui Ioab, comandantul armatei, care era cu el: „Parcurgeţi toate triburile lui Israel de la Dan până la Berşeba şi faceţi recensământul poporului, pentru ca să cunosc numărul locuitorilor”. 9 Ioab a dat regelui rezultatul recensământului. Israel număra opt sute de mii de bărbaţi buni de luptă, capabili să mânuiască sabia, iar Iuda număra cinci sute de mii. 10 Însă, după ce a făcut recensământul, pe David a început să-l mustre conştiinţa şi i-a spus Domnului: „Ceea ce am făcut este un mare păcat; Doamne, iartă slujitorului tău această vină căci m-am purtat ca un om lipsit de minte”. 11 A doua zi dimineaţă, când David s-a sculat, i-a fost adresat cuvântul lui Dumnezeu lui Gad, vizionarul, profet în serviciul lui David: 12 „Mergi şi spune-i lui David. Aşa vorbeşte Domnul: Îţi propun trei pedepse, alege una dintre ele şi eu o voi aplica. 13 Gad s-a dus la David şi i-a transmis acest mesaj: „Ce vrei? Să fie foamete în ţară timp de trei ani? Sau să fii urmărit de duşmanii tăi şi să fugi din faţa lor timp de trei luni, sau să bântuie ciuma în ţară timp de trei zile? Gândeşte-te bine, ce răspuns să-i duc celui ce m-a trimis?” 14 David i-a spus profetului: „Sunt în mare cumpănă! Ei bine, prefer mai degrabă să cad în mâinile Domnului, căci mila lui este nemărginită, decât să cad în mâinile oamenilor”. David a ales deci ciuma, 15 iar Domnul a trimis ciuma în Israel de a doua zi până la sfârşitul celor trei zile. De la Dan până la Berşeba au murit şaptezeci de mii de oameni. 16 Îngerul nimicitor şi-a întins mâna spre Ierusalim, însă Domnul a renunţat la pedeapsă şi a spus îngerului: „Destul; acum retrage-ţi mâna”. 17 Căci David, văzându-l pe înger lovind poporul, îi spusese Domnului: „Eu am păcătuit, eu sunt vinovatul; însă această turmă ce a făcut? Întoarce-ţi mâna împotriva mea şi împotriva familiei mele”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.6.7 (R.: 1a)

R.: Fericit este omul căruia Domnul i-a iertat păcatul.

1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul,

căruia i s-a acoperit fărădelegea!

2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea

şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R.

 

5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu,

nu ţi-am ascuns fărădelegea.

Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”

Şi tu mi-ai luat povara vinovăţiei mele. R.

 

6 Astfel, orice om cucernic să ţi se roage în vreme de restrişte;

şi atunci nici apele care se dezlănţuie nu-l vor putea atinge. R.

 

7 Tu eşti pentru mine un loc de scăpare, tu mă scoţi din necaz,

tu faci să izbucnească în jurul meu

cântări de bucurie ale mântuirii. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,1-6

În acel timp, 1 Isus a venit în patria sa şi ucenicii săi l-au însoţit. 2 În sâmbăta următoare, a început să înveţe în sinagogă. Mulţimea de oameni care îl asculta, cuprinsă de uimire, spunea: „De unde îi vin lui toate acestea? Ce-i cu înţelepciunea care i-a fost dată şi cu aceste mari minuni care se fac prin mâinile lui? 3 Nu este el tâmplarul, fiul Mariei, vărul lui Iacob, al lui Iosif, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi verişoarele lui nu sunt aici printre noi?” Şi erau profund scandalizaţi din cauza lui. 4 Isus le-a spus: „Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal, în familia lui şi în propria lui casă”. 5 Şi nu a putut face acolo nici o minune; a vindecat numai câţiva bolnavi, punându-şi mâinile peste ei. 6 Era uimit de necredinţa lor. De acolo a cutreierat satele dimprejur, învăţând.

Cuvântul Domnului