en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu mă duc pe calea pe care merg toţi oamenii. Fii curajos, Solomon, fii bărbat.

Citire din cartea întâi a Regilor 2,1-4.10-12

1 Când zilele i se apropiau de sfârşit, David i-a dat aceste îndemnuri fiului său, Solomon: 2 „Eu mă duc pe calea pe care merg toţi oamenii. Fii curajos; fii bărbat! 3 Împlineşte-ţi datoria faţă de Domnul Dumnezeul tău, mergi pe căile lui şi păzeşte-i toate legile, poruncile, hotărârile şi dispoziţiile, aşa cum sunt scrise în Legea lui Moise. Astfel vei avea succes în tot ce vei face şi în tot ce vei întreprinde 4 şi Domnul va împlini această promisiune pe care mi-a făcut-o: „Dacă fiii tăi vor avea grijă să meargă pe calea lor şi vor trăi în faţa mea cu sinceritate izvorâtă din adâncul inimii şi al sufletului, urmaşii tăi nu vor fi înlăturaţi niciodată de pe tronul lui Israel”. 10 David a murit, s-a dus la strămoşii săi şi a fost înmormântat în cetatea lui David. 11 Domnia lui David peste Israel a durat patruzeci de ani: şapte ani a domnit în Hebron şi treizeci şi trei la Ierusalim. 12 Solomon a luat în stăpânire tronul lui David, tatăl său, şi domnia lui s-a consolidat tot mai mult.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 1Cr 29,10.11ab.11c-12a.12bcd (R.: 12b)

R.: Doamne, Dumnezeul nostru, tu eşti stăpân peste toate.

10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru,

tu eşti binecuvântat din veac în veac. R.

 

11ab A ta, Doamne, este slava, puterea, măreţia şi biruinţa,

ţie ţi se cuvine laudă.

Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine. R.

 

11c A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate.

12a Bogăţia şi cinstea vin de la tine. R.

 

12bcd Tu eşti atotstăpânitor,

în mâna ta este puterea şi tăria,

tu poţi să faci pe oricine mare şi puternic. R.

 

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Prima trimitere a ucenicilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,7-13

În acel timp, 7 Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi, pentru prima oară, i-a trimis doi câte doi: el le-a dat putere asupra duhurilor rele 8 şi le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât doar un baston. Să nu aibă nici pâine, nici sac cu provizii, nici bani la cingătoare. 9 Să fie încălţaţi numai cu sandale şi să nu îmbrace două tunici. 10 Şi le-a mai spus: „Când intraţi într-o casă, rămâneţi acolo până la plecarea voastră din acea localitate. 11 Şi dacă într-o localitate nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, plecaţi mai departe scuturând praful de pe picioarele voastre ca o mărturie împotriva lor. 12 Cei doisprezece au plecat, au predicat oamenilor că trebuie să se convertească, 13 au scos mulţi diavoli, au uns pe mulţi bolnavi cu untdelemn şi i-au vindecat.

Cuvântul Domnului