en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

David a cântat din toată inima psalmi Domnului şi l-a iubit pe Dumnezeu.

Citire din cartea lui Ben Sirah 47,2-12

2 Precum grăsimea este separată de carne, tot aşa, David a fost pus la o parte dintre fiii lui Israel. 3 El s-a jucat cu leii, cum s-ar fi jucat cu iezii, şi cu urşii, cum s-ar fi jucat cu mieii. 4 În tinereţea sa, el l-a ucis pe uriaş şi a îndepărtat ocara poporului său, atunci când a aruncat piatra cu praştia şi a doborât aroganţa lui Goliat. 5 El l-a invocat pe Domnul Preaînalt care a pus în mâinile lui vigoarea, pentru a-l doborî pe puternicul luptător şi pentru a restabili forţele poporului său, 6 de aceea i-au acordat cinstea de a fi ucis zece mii de oameni: l-au sărbătorit, binecuvântându-l pe Domnul, atunci când i-au dat glorioasa coroană regală. 7 El a distrus pe duşmani de jur împrejurul ţării, i-a nimicit pe filisteni, vrăjmaşii săi, le-a distrus forţa, încât nu s-au mai ridicat nici până azi. 8 În tot ce a făcut, a înălţat cântări de laudă către Dumnezeu cel Preaînalt, proslăvindu-i măreţia. 9 Din toată inima el a cântat psalmi şi l-a iubit pe Creatorul său. 10 În faţa altarului el a pus cântăreţi şi glasurile lor făceau cântările mai duioase. El a dat strălucire sărbătorilor. 11 A fixat şi a înfrumuseţat zilele de sărbătoare din timpul anului, pentru ca numele Domnului să fie preamărit şi cântările să răsune de dimineaţă în sfântul lăcaş. 12 Domnul i-a iertat păcatele lui David şi i-a consolidat puterea pentru totdeauna, l-a făcut temelia alianţei sale cu regii, i-a înălţat tronul de glorie peste Israel.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,31.47 şi 50.51 (R.: cf. 47b)

R.: Binecuvântat să fie Dumnezeu, mântuitorul meu.

31 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite.

Cuvântul Domnului este încercat:

el este un scut pentru toţi cei care aleargă la el. R.

47 Domnul este viu. Binecuvântată să fie stânca mea.

Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu.

50 De aceea, Doamne, te voi preamări înaintea popoarelor,

voi lăuda numele tău. R.

 

51 El dă mari izbânzi împăratului său,

arată îndurarea faţă de unsul său, David,

şi faţă de urmaşii lui pe vecie. R.

 

ALELUIA cf. Lc 8,15

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu

într-o inimă curată şi generoasă, şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ioan, căruia am pus să i se taie capul, iată-l înviat din morţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,14-29

În acel timp, 14 regele Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, căci numele lui devenise foarte cunoscut. Se spunea: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi; iată pentru ce are puterea de a face minuni”. 15 Unii spuneau: „Este profetul Ilie”. Alţii spuneau: „Este un profet, ca cei de odinioară”. 16 Irod auzea aceste zvonuri şi spunea: „Ioan, căruia am pus să i se taie capul, iată-l înviat din morţi”. 17 Aceasta, pentru că regele Irod îl arestase pe Ioan şi-l aruncase în închisoare din pricina Irodiadei, soţia fratelui său Filip, pe care o luase în căsătorie. 18 Căci Ioan îi spusese lui Irod: „N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău”. 19 De aceea, Irodiada îi purta duşmănie şi ar fi voit să-l ucidă, dar nu putea, 20 pentru că Irod se temea de Ioan; îl ştia om drept şi sfânt şi-l ocrotea. De câte ori îl auzea, stătea descumpănit, neştiind ce să facă. Cu toate acestea îl asculta cu plăcere. 21 Dar s-a ivit un prilej bun pentru Irodiada, când cu ocazia aniversării Irod a dat un ospăţ, la care i-a invitat şi pe dregătorii de la curtea sa şi pe comandanţii armatei, împreună cu căpeteniile din Galileea. 22 Fiica Irodiadei a intrat la ospăţ, a dansat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor săi aşa de mult, încât regele i-a spus fetei: „Cere-mi orice vrei şi-ţi voi da!” 23 Şi a adăugat cu jurământ: „Orice îmi vei cere îţi voi da, chiar şi jumătate din regatul meu”. 24 Fata a ieşit afară la mama sa şi a întrebat-o: „Ce să cer?” Irodiada i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul!” 25 Copila a intrat în grabă la rege şi i-a spus: „Vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul”. 26 Atunci regele s-a întristat, dar n-a voit s-o refuze, din pricina jurământului făcut în faţa oaspeţilor. 27 De aceea, a trimis imediat un soldat cu porunca de a-i aduce capul lui Ioan. Soldatul s-a dus la închisoare şi i-a tăiat capul lui Ioan. 28 Apoi a adus capul pe o tipsie, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. 29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit aceasta, au venit, i-au luat trupul şi l-au pus într-un mormânt.

Cuvântul Domnului