en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dă-i slujitorului tău o inimă înţelegătoare, ca să ştie să conducă poporul tău.

Citire din cartea întâi a Regilor 3,4-13

În zilele acelea, 4 regele Solomon s-a dus la Gabaon, care era pe atunci cel mai mare sanctuar, pentru a oferi acolo o jertfă; pe acel altar a oferit o mie de animale ca arderi de tot. 5 În acel loc, în timpul nopţii, Domnul i-a apărut în vis şi i-a spus: „Cere-mi ce vrei şi eu îţi voi da”. 6 Solomon i-a răspuns: „Tu ai arătat multă dragoste slujitorului tău David, tatăl meu, care a trăit în faţa ta, fiind fidel, drept şi cu inima sinceră faţă de tine. Tu i-ai păstrat această mare dragoste şi i-ai dat un fiu care şade acum pe tronul său. 7 Aşadar, Doamne, Dumnezeul meu, tu m-ai pus rege în locul lui David, tatăl meu. Însă eu sunt foarte tânăr, nu ştiu să mă comport ca un rege. 8 Şi iată-mă în fruntea poporului, pe care tu l-ai ales; este un popor numeros, atât de numeros, încât nu poate fi numărat şi nici apreciat. 9 Dă-i slujitorului tău o inimă înţeleaptă, ca să ştie să conducă poporul tău, să deosebească binele de rău. Altfel, cum aş putea conduce poporul tău, care este atât de puternic?” 10 Domnului i-a plăcut cererea lui Solomon 11 şi i-a spus: „Deoarece tu ai dorit înţelepciune, şi n-ai cerut nici viaţă lungă, nici bogăţie, nici moartea duşmanilor tăi, ci ai cerut pricepere, ca să dai hotărâri drepte, 12 iată, eu voi face după cuvântul tău: îţi dau inimă înţeleaptă şi pricepută; 13 nimeni n-a fost ca tine înaintea ta şi nici după tine nu se va ridica unul asemenea ţie”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14 (R.: 12b)

R.: Învaţă-mă, Doamne, legile tale.

9 Cel tânăr va merge pe drumul său fără să greşească,

dacă se va călăuzi după cuvântul tău.

10 Te caut din toată inima;

nu permite să mă abat de la poruncile tale. R.

11 Am pus la inimă cuvântul tău

ca să nu păcătuiesc împotriva ta.

12 Binecuvântat eşti, Doamne,

învaţă-mă Legile tale. R.

 

13 Vestesc cu buzele mele

toate hotărârile tale.

14 Când urmez învăţăturile tale,

mă bucur ca de toate bogăţiile. R.

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Erau ca nişte oi fără păstor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,30-34

În acel timp, 30 întorşi din prima lor misiune, apostolii s-au adunat în jurul lui Isus şi i-au povestit tot ce au făcut şi au învăţat. 31 El le-a spus: „Veniţi într-un loc retras, ca să fim singuri şi odihniţi-vă puţin”. Căci era aşa de multă lume care venea şi pleca încât ei nu aveau timp nici să mănânce. 32 Au plecat deci cu barca într-un loc retras ca să fie singuri. 33 Lumea i-a văzut îndepărtându-se şi mulţi i-au recunoscut. Atunci din toate cetăţile au alergat pe jos într-acolo şi au ajuns înaintea lor. 34 Coborându-se din barcă, Isus a văzut o mulţime numeroasă şi a fost cuprins de mare milă faţă de ei, pentru că erau ca nişte oi fără păstor. Atunci a început să-i înveţe îndelung.

Cuvântul Domnului