en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu a zis şi s-a făcut întocmai.

Citire din cartea Genezei 1,1-19

1 La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul. 2 Pământul era pustiu şi gol. Deasupra abisului era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. 3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi s-a făcut lumină. 4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. 5 Dumnezeu a numit lumina „zi”, iar întunericul l-a numit „noapte”. A fost o seară, apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi. 6 Dumnezeu a zis: „Să fie o boltă între ape, care să despartă apele de ape”. 7 Dumnezeu a făcut bolta şi a despărţit apele care sunt sub boltă de cele care sunt deasupra bolţii. Şi aşa a fost. 8 Dumnezeu a numit bolta „cer”. A fost o seară, apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua. 9 Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt sub cer şi să se arate uscatul”. Şi aşa a fost. 10 Dumnezeu a numit uscatul „pământ”, iar apele adunate le-a numit „mare”. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. 11 Apoi Dumnezeu a zis: „Pământul să producă verdeaţă, ierburi purtând sămânţă şi pomi roditori care să facă după soiul lor, fructe, purtând în ele sămânţa lor”. Şi aşa a fost. 12 Pământul a produs verdeaţă, ierburi purtând sămânţă după soiul lor, şi pomi roditori care fac, după soiul lor, fructe, purtând în ele sămânţa lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. 13 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a treia. 14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători pe întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne, care să arate sărbătorile, zilele şi anii, 15 şi să strălucească pe întinderea cerului şi să lumineze pământul”. Şi aşa a fost. 16 Dumnezeu a făcut doi luminători mari: luminătorul mai mare ca stăpânitor al zilei şi luminătorul mai mic ca stăpânitor al nopţii, precum şi stelele. 17 Dumnezeu i-a aşezat pe întinderea cerului ca să lumineze pământul, 18 să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a patra.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1-2a.5-6.10 şi 12.24 şi 35c (R.: 31b)

R.: Să se bucure Domnul de lucrările sale.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!

Doamne, Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare,

tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie!

2a Tu te îmbraci cu o haină de lumină. R.

 

5 Tu ai aşezat pământul pe temeliile sale,

ca niciodată să nu se clatine.

6 Tu l-ai acoperit cu ape, cum l-ai acoperi cu o haină;

chiar munţii stăteau sub ape. R.

 

10 Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi,

şi ele se strecoară printre munţi.

12 Păsările cerului locuiesc pe maluri,

şi glasurile lor răsună printre ramuri. R.

 

24 Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne:

toate le-ai făcut cu înţelepciune;

pământul este plin de creaturile tale.

35c Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! R.

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Toţi cei care îl atingeau se vindecau.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,53-56

În acel timp, 53 Isus şi ucenicii săi, traversând lacul, au ajuns la Genezaret şi au tras la mal. 54 Cum au coborât din barcă, oamenii l-au şi recunoscut pe Isus; 55 din întregul ţinut alergau la el şi aduceau bolnavii, pe tărgi, acolo unde auzeau că se află el. 56 În toate locurile în care ajungeau, în cetăţi, în sate sau în cătune, îi aduceau pe bolnavi în pieţe şi îl rugau să le permită să-i atingă măcar poala hainei lui. Şi toţi cei care îl atingeau se vindecau.

Cuvântul Domnului