en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au dus arca în sanctuarul numit Sfânta Sfintelor; norul a umplut templul Domnului.

Citire din cartea întâi a Regilor 8,1-7.9-13

În zilele acelea, 1 Solomon i-a chemat la el, în Ierusalim, pe toţi bătrânii lui Israel şi toate căpeteniile triburilor şi pe capii familiilor israeliţilor, ca să aducă arca alianţei Domnului din cetatea lui David, adică din Sion. 2 Toţi bărbaţii din Israel s-au adunat la regele Solomon în luna a şaptea, în timpul sărbătoririi Corturilor. 3 După ce au sosit toţi bătrânii din Israel, preoţii au ridicat arca. 4 Ei au dus arca Domnului şi cortul întâlnirii împreună cu toate obiectele care se aflau în el. Cei care le transportau erau preoţi şi leviţi. 5 Regele Solomon şi, împreună cu el, toată comunitatea Israelului pe care o convocase, au oferit ca jertfă în faţa chivotului o mulţime aşa mare de boi şi oi, încât nu se puteau număra. 6 Apoi preoţii au transportat arca la locul ei în sanctuar, în Sfânta Sfintelor, şi au aşezat-o sub aripile heruvimilor. 7 Aceştia îşi întindeau aripile peste locul unde se afla chivotul şi acopereau arca şi pârghiile ei. 9 În chivot erau doar cele două table de piatră pe care le pusese acolo Moise, atunci când Domnul a încheiat legământul cu fiii lui Israel pe muntele Horeb, la ieşirea lor din Egipt. 10 Când preoţii au ieşit din sanctuar, norul a umplut templul Domnului, 11 şi din cauza lui, preoţii nu puteau să slujească; căci slava Domnului umplea templul. 12 Atunci Solomon a spus: „Domnul, care a pus soarele pe cer, a hotărât să locuiască în norul întunecos! 13 Ţi-am construit, Doamne, o casă împărătească, o locuinţă în care tu să rămâi pentru veşnicie”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,6-7.8-10 (R.: 7a)

R.: Să intrăm cu bucurie în casa lui Dumnezeu!

6 Iată, am aflat că arca este în Efrata,

am găsit-o în câmpiile Iaarului.

7 Să intrăm cu bucurie în casa lui Dumnezeu,

să ne închinăm prosternându-ne la picioarele lui. R.

 

8 Ridică-te, Doamne, şi vino în locul tău de odihnă,

tu şi chivotul în care locuieşte măreţia ta!

9 Preoţii tăi s-au îmbrăcat în dreptate

şi credincioşii tăi cântă de bucurie.

10 De dragul slujitorului tău, David,

nu-l îndepărta pe unsul tău. R.

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Toţi cei care îl atingeau se vindecau.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,53-56

În acel timp, 53 Isus şi ucenicii săi, traversând lacul, au ajuns la Genezaret şi au tras la mal. 54 Cum au coborât din barcă, oamenii l-au şi recunoscut pe Isus; 55 din întregul ţinut alergau la el şi aduceau bolnavii, pe tărgi, acolo unde auzeau că se află el. 56 În toate locurile în care ajungeau, în cetăţi, în sate sau în cătune, îi aduceau pe bolnavi în pieţe şi îl rugau să le permită să-i atingă măcar poala hainei lui. Şi toţi cei care îl atingeau se vindecau.

Cuvântul Domnului