en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Doamne, tu ai spus: „Numele meu va fi acolo”.

Citire din cartea întâi a Regilor 8,22-23.27-30

În acel timp, 22 Solomon a mers înaintea altarului, în faţa întregului popor israelit, a ridicat mâinile spre cer şi a făcut această rugăciune: 23 ”Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este nici un zeu asemănător ţie în cer şi pe pământ! Tu păzeşti legământul şi ai milă de slujitorii tăi, când ei umblă cu inimă curată înaintea ta. 27 Să fie oare posibil ca Domnul să locuiască pe pământ? Cerurile, cu toată întinderea lor, nu pot să te cuprindă, cu atât mai puţin acest templu pe care l-am construit. 28 Doamne Dumnezeul meu, priveşte la rugăciunile şi cererile slujitorului tău, ascultă strigătul şi rugăciunea pe care slujitorul tău o înalţă astăzi către tine. 29 Ochii tăi să fie zi şi noapte îndreptaţi asupra acestei case, după cum ai zis: «Numele meu va fi acolo». 30 Ascultă rugăciunea slujitorului tău, pe care o înalţă către tine în locul acesta; ascultă rugăciunea fierbinte a slujitorului şi a poporului tău, Israel, ori de câte ori ei se vor ruga în locul acesta: ascultă din ceruri, unde locuieşti, rugăciunile lor, fii îndurător şi iartă-i”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5 şi 10.11 (R.: cf. 2)

R.: Cât de plăcut este, Doamne, lângă altarul tău.

3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului,

inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie

când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R.

 

4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost

şi rândunica un cuib pentru puii săi;

altarele tale, stăpâne al universului,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu.

10 Dumnezeule, scutul nostru, priveşte

şi vezi faţa unsului tău. R.

 

11 Căci pentru mine mai mult face o zi în lăcaşurile tale,

decât o mie de zile în altă parte;

prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu,

decât să locuiesc în casele păcătoşilor. R.

 

ALELUIA Ps 118,36a.29b

(Aleluia) Atrage-mi, Doamne, inima spre învăţăturile tale şi ajută-mă să merg pe calea ta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi desfiinţaţi porunca lui Dumnezeu, ca să respectaţi tradiţia voastră.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,1-13

În acel timp, 1 câţiva farisei şi cărturari, veniţi de la Ierusalim, s-au strâns în jurul lui Isus. 2 Şi au văzut pe unii dintre ucenicii lui că mâncau cu mâinile necurăţate, adică nespălate, 3 căci fariseii, ca de altfel toţi iudeii, îşi spală întotdeauna mâinile cu grijă înainte de a mânca, respectând tradiţia bătrânilor. 4 Şi atunci când se întorc de la piaţă, nu mănâncă înainte de a se fi spălat cu apă; ţin o mulţime de alte practici moştenite prin tradiţie, ca de pildă: spălarea paharelor, a oalelor şi a celorlalte vase. 5 Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat pe Isus: „Pentru ce ucenicii tăi nu respectă tradiţia bătrânilor şi mănâncă cu mâinile nespălate?” 6 Isus le-a răspuns: „A avut dreptate Isaia, când a spus despre voi, făţarnicilor, după cum este scris: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de mine. 7 Cinstea pe care mi-o dau ei este zadarnică, învăţăturile lor nu sunt decât nişte prescripţii omeneşti». 8 Nesocotiţi porunca lui Dumnezeu, pentru a respecta tradiţia oamenilor. 9 Şi a adăugat: Voi desfiinţaţi frumos porunca lui Dumnezeu, ca să respectaţi tradiţia voastră. 10 Căci Moise a spus: «Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta», şi încă: «Cine va ofensa pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea». 11 Iar voi ziceţi: «Să presupunem că un om declară tatălui său sau mamei sale: Bunurile cu care te-aş putea ajuta sunt corban, adică oferite lui Dumnezeu», 12 voi nu mai permiteţi acestui om să mai facă ceva pentru tatăl său ori pentru mama sa. 13 Astfel nesocotiţi cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră pe care voi v-aţi dat-o. Şi faceţi multe lucruri de acest fel”.

Cuvântul Domnului