en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Regina din Saba a văzut înţelepciunea adâncă a lui Solomon.

Citire din cartea întâi a Regilor 10,1-10

În zilele acelea, 1 regina din Saba auzise despre faima regelui Solomon şi a venit să-l pună la încercare, cerându-i să dezlege întrebări grele. 2 Ea a sosit la Ierusalim cu o suită impunătoare: cămile încărcate cu mirodenii şi cu foarte mult aur şi pietre preţioase. Când a ajuns la Solomon, i-a cerut să-i dezlege ghicitorile pe care ea le pregătise; 3 Solomon a găsit răspuns la toate, fără să întâmpine nici o greutate. 4 Când regina din Saba a văzut înţelepciunea adâncă a lui Solomon, palatul pe care îl construise, 5 felurile de bucate servite la masa lui, locurile pe care şedeau la masă demnitarii lui, ţinuta serviciului şi îmbrăcămintea servitorilor, jertfele pe care le aducea în casa Domnului, i s-a tăiat răsuflarea. 6 Atunci ea i-a spus regelui: „Ceea ce am auzit spunându-se în ţara mea despre tine şi despre înţelepciunea ta este adevărat. 7 Nu voiam să cred ce mi se spunea, înainte de a veni şi de a vedea cu ochii mei. Într-adevăr, nu mi s-a spus nici măcar pe jumătate: înţelepciunea şi strălucirea ta sunt mult mai presus decât faima care a ajuns până la mine. 8 Fericiţi sunt oamenii tăi, fericiţi sunt aceşti servitori ai tăi, care stau mereu în faţa ta şi aud cuvintele tale înţelepte. 9 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul care ţi-a arătat bunăvoinţă şi te-a aşezat pe tronul lui Israel, te-a aşezat rege, ca să aperi dreptul şi să împarţi dreptatea”. 10 Şi i-a oferit regelui în dar o sută douăzeci de talanţi de aur, o mare cantitate de mirodenii şi de pietre preţioase; niciodată nu mai intrase în ţară o cantitate atât de mare de mirodenii, ca aceea pe care regina din Saba a adus-o regelui Solomon.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,5-6.30-31.39-40 (R.: 30a)

R.: Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune.

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

 

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,

el este ocrotitorul lor în timpul încercării.

40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,

îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R.

 

ALELUIA In 17,17ba

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr; sfinţeşte-ne pe noi prin adevărul acesta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ceea ce iese din om îl întinează pe om.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,14-23

În acel timp, 14 Isus a chemat mulţimea la el şi a zis: „Ascultaţi-mă toţi şi înţelegeţi bine ce vă spun! 15 Nimic din ceea ce este în afara omului şi care pătrunde în el nu-l poate întina, dar numai ceea ce iese din el, iată ce-l întinează pe om. 16 Dacă cineva are urechi de auzit, să audă!” 17 După ce s-a despărţit de mulţime şi a intrat în casă, ucenicii i-au cerut explicaţii cu privire la semnificaţia acestei parabole. 18 Atunci el le-a zis: „Aşa? Nici voi nu sunteţi în stare să înţelegeţi? 19 Nu vedeţi că nimic din ceea ce intră în om venind din afară nu-l poate întina, pentru că nu intră în inima lui, ci în stomac, pentru a fi apoi eliminat?” În felul acesta Isus arătă că toate mâncărurile sunt curate. 20 Apoi a adăugat: „Ceea ce iese din om, aceea îl întinează, 21 căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, desfrânarea, furturile, crimele, 22 adulterul, lăcomia, răutatea, înşelăciunea, dezmăţul, invidia, calomnia, mândria şi nechibzuinţa. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l întinează pe om”.

Cuvântul Domnului