en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a condus în grădina Edenului.

Citire din cartea Genezei 2,4b-9.15-17

4b Când Domnul Dumnezeu a făcut pământul şi cerul, 5 nici un copăcel nu era pe pământ şi nici un fel de plantă, pentru că Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ şi nu era încă nici un om care să lucreze pământul. 6 Însă din pământ ieşea apă şi îmbiba solul. 7 Domnul Dumnezeu l-a plămădit pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în faţă duh de viaţă şi omul a devenit astfel fiinţă vie. 8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi l-a aşezat acolo pe omul pe care îl plămădise. 9 Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi fructiferi, plăcuţi la vedere şi cu fructe bune de mâncat, iar în mijlocul grădinii erau pomul vieţii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului. 15 Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a condus în grădina Edenului, ca să o lucreze şi să o păzească. 16 Domnul Dumnezeu i-a dat omului această poruncă: „Poţi mânca fructe din toţi pomii grădinii, 17 însă din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, cu siguranţă vei muri”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1-2a.27-28.29bc-30 (R.: cf. 1a)

R.: Binecuvântaţi pe Domnul, dătătorul vieţii.

 

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!

Doamne, Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare,

tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie!

2a Tu te îmbraci cu o haină de lumină. R.

 

27 Toate aşteaptă de la tine

ca să le dai hrană la vreme potrivită.

28 Tu le dai hrană, iar ele o adună,

tu îţi deschizi mâna şi ele se satură. R.

 

29bc Când le iei suflarea, ele mor şi se întorc în ţărână.

30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă,

şi tu reînnoieşti faţa pământului. R.

ALELUIA In 17,17ba

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr; sfinţeşte-ne pe noi prin adevărul acesta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ceea ce iese din om îl întinează pe om.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,14-23

În acel timp, 14 Isus a chemat mulţimea la el şi a zis: „Ascultaţi-mă toţi şi înţelegeţi bine ce vă spun! 15 Nimic din ceea ce este în afara omului şi care pătrunde în el nu-l poate întina, dar numai ceea ce iese din el, iată ce-l întinează pe om. 16 Dacă cineva are urechi de auzit, să audă!” 17 După ce s-a despărţit de mulţime şi a intrat în casă, ucenicii i-au cerut explicaţii cu privire la semnificaţia acestei parabole. 18 Atunci el le-a zis: „Aşa? Nici voi nu sunteţi în stare să înţelegeţi? 19 Nu vedeţi că nimic din ceea ce intră în om venind din afară nu-l poate întina, pentru că nu intră în inima lui, ci în stomac, pentru a fi apoi eliminat?” În felul acesta Isus arătă că toate mâncărurile sunt curate. 20 Apoi a adăugat: „Ceea ce iese din om, aceea îl întinează, 21 căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, desfrânarea, furturile, crimele, 22 adulterul, lăcomia, răutatea, înşelăciunea, dezmăţul, invidia, calomnia, mândria şi nechibzuinţa. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l întinează pe om”.

Cuvântul Domnului