en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul l-a trimis din grădina Edenului ca să lucreze pământul.

Citire din cartea Genezei 3,9-24

9 Domnul Dumnezeu l-a strigat pe Adam şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 El a răspuns: „Ţi-am auzit paşii în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. 11 Domnul Dumnezeu i-a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12 Adam i-a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. 13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. 14 Domnul Dumnezeu i-a spus şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat să fii între toate fiarele câmpului: pe pântece să te târăşti în toate zilele vieţii tale şi ţărână să mănânci. 15 Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei. Aceasta îţi va strivi capul, şi tu îi vei pândi călcâiul”. 16 Domnul Dumnezeu a spus femeii: „Voi mări suferinţele tale, vei fi adesea însărcinată şi-ţi vei naşte copiii în dureri. Cu toate acestea te vei simţi atrasă către bărbatul tău, dar el se va purta faţă de tine ca un stăpân”. 17 Bărbatului i-a spus: „Pentru că ai ascultat de femeia ta şi ai mâncat din fructul pomului din care ţi-am poruncit să nu mănânci, blestemat să fie pământul din cauza ta! Cu multă trudă îţi vei scoate hrana din el în toate zilele vieţii tale! 18 De la el însuşi îţi va da numai spini şi pălămidă, însă vei obţine hrana cultivând pământul. 19 În sudoarea frunţii tale îţi vei câştiga pâinea, până ce te vei întoarce în pământul din care ai fost luat; căci praf eşti şi în praf te vei întoarce”. 20 Adam a dat femeii sale numele de Eva, adică „cea vie”, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. 21 Domnul Dumnezeu a făcut bărbatului şi femeii sale îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat cu ea. 22 Apoi Domnul Dumnezeu a spus: „Iată că omul a devenit ca unul dintre noi prin cunoaşterea binelui şi a răului! Acum să nu-l lăsăm să-şi întindă mâna să mai ia şi fructul pomului vieţii, să mănânce din el şi să trăiască veşnic!” 23 Atunci Domnul Dumnezeu l-a trimis din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost luat. 24 Astfel l-a izgonit pe om şi a pus la răsăritul grădinii Edenului heruvimi înarmaţi cu săbii de foc, ca să păzească drumul spre pomul vieţii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,2.3-4.5-6.12-13 (R.: 1)

R.: Tu, Doamne, eşti scăparea noastră!

2 Mai înainte de a se fi născut munţii,

mai înainte de a se fi plămădit pământul şi lumea,

din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu. R.

 

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”

4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri

care a trecut ca o strajă de noapte. R.

 

12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre,

ca să ajungem la gânduri înţelepte.

13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii?

Ai milă de slujitorii tăi. R.

ALELUIA Mt 4,4b

(Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul, dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Au mâncat pe săturate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,1-10

1 În zilele acelea, când se afla din nou în jurul lui Isus o mare mulţime de oameni, cum nu aveau ce să mănânce, Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus: 2 „Mi-e milă de această mulţime, căci de trei zile sunt cu mine şi n-au nimic de mâncare. 3 Dacă îi trimit acasă flămânzi, vor cădea pe drum; căci unii dintre ei sunt veniţi de departe”. 4 Ucenicii i-au răspuns: „De unde am putea procura pâine pentru ei, aici în acest ţinut nelocuit, ca să mănânce toţi pe săturate?” 5 El i-a întrebat: „Câte pâini aveţi?” I-au răspuns: „Şapte”. 6 Atunci a dat poruncă mulţimii să se aşeze pe pământ. Apoi luând cele şapte pâini şi mulţumind, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor ca să le împartă; şi ei le-au împărţit mulţimii. 7 Aveau şi câţiva peştişori. Isus i-a binecuvântat şi a poruncit să-i împartă şi pe aceştia. 8 Ei au mâncat pe săturate şi cu firimiturile care au rămas au umplut şapte coşuri. 9 Erau aproximativ patru mii de oameni. Apoi Isus le-a dat drumul. 10 Îndată după aceasta, s-a urcat în barcă împreună cu ucenicii şi a plecat în ţinutul Dalmanutei.

Cuvântul Domnului