en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ieroboam a făcut doi viţei de aur.

Citire din cartea întâi a Regilor 12,26-32; 13,33-34

În zilele acelea, 26 Ieroboam şi-a zis în inima lui: „Acum regatul s-ar putea întoarce din nou la casa lui David. 27 Dacă poporul continuă să urce la Ierusalim pentru a oferi jertfe în templul Domnului, inima lui se va întoarce către stăpânul său Roboam, regele lui Iuda, fiul lui Solomon, iar pe mine mă vor ucide”. 28 După ce a chibzuit, Ieroboam a poruncit să se toarne doi viţei de aur şi a spus poporului: „Destul v-aţi tot dus la Ierusalim! Israele, iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului”. 29 Pe unul dintre cei doi viţei i-a pus în Betel şi astfel a săvârşit un mare păcat. 30 Pe celălalt poporul l-a însoţit la Dan, mergând în procesiune. 31 Ieroboam a construit un sanctuar pe înălţimi, a orânduit preoţi luaţi din toate triburile poporului, care însă nu erau descendenţi ai lui Levi. 32 Pentru ziua a cincisprezecea din luna a opta, Ieroboam a stabilit o sărbătoare asemănătoare cu aceea ţinută în Iuda şi s-a urcat la altar. El a făcut la fel la Betel, oferind jertfe viţeilor pe care îi făcuse; la Betel i-a pus să slujească pe preoţii ilegitimi pe care îi orânduise. 13,33 Ieroboam a continuat cu purtarea lui cea rea: n-a încetat să orânduiască preoţi ilegitimi, luaţi din tot poporul: pe toţi cei care doreau îi făcea preoţi ai înălţimilor. 34 Acesta a fost păcatul casei lui Ieroboam, păcat care i-a atras ruina şi dispariţia ei de pe faţa pământului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,6-7a.19-20.21-22 (R.: 4a)

R.: Aminteşte-ţi de noi, Doamne, din iubire faţă de poporul tău.

6 Noi am păcătuit ca şi părinţii noştri;

am săvârşit răul, am săvârşit nelegiuirea.

7a Părinţii noştri în Egipt n-au înţeles minunile tale. R.

 

19 Părinţii noştri au făcut un viţel în Horeb,

s-au închinat înaintea unui chip turnat,

20 şi au schimbat slava lor adevărată

cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R.

 

21 Au uitat de Dumnezeu, mântuitorul lor,

care a făcut lucruri mari în Egipt,

22 minuni în ţara lui Ham,

semne minunate la Marea Roşie. R.

 

ALELUIA Mt 4,4b

(Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul, dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Au mâncat pe săturate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,1-10

1 În zilele acelea, când se afla din nou în jurul lui Isus o mare mulţime de oameni, cum nu aveau ce să mănânce, Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus: 2 „Mi-e milă de această mulţime, căci de trei zile sunt cu mine şi n-au nimic de mâncare. 3 Dacă îi trimit acasă flămânzi, vor cădea pe drum; căci unii dintre ei sunt veniţi de departe”. 4 Ucenicii i-au răspuns: „De unde am putea procura pâine pentru ei, aici în acest ţinut nelocuit, ca să mănânce toţi pe săturate?” 5 El i-a întrebat: „Câte pâini aveţi?” I-au răspuns: „Şapte”. 6 Atunci a dat poruncă mulţimii să se aşeze pe pământ. Apoi luând cele şapte pâini şi mulţumind, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor ca să le împartă; şi ei le-au împărţit mulţimii. 7 Aveau şi câţiva peştişori. Isus i-a binecuvântat şi a poruncit să-i împartă şi pe aceştia. 8 Ei au mâncat pe săturate şi cu firimiturile care au rămas au umplut şapte coşuri. 9 Erau aproximativ patru mii de oameni. Apoi Isus le-a dat drumul. 10 Îndată după aceasta, s-a urcat în barcă împreună cu ucenicii şi a plecat în ţinutul Dalmanutei.

Cuvântul Domnului