en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Leprosul va locui singur în afara taberei.

Citire din cartea Leviticului 13,1-2.45-46

1 Domnul, vorbind lui Moise şi fratelui său Aron, le-a spus: 2 „Când unui om îi apare pe piele o tumoare, o inflamaţie sau o pată de culoare deschisă, are îl face suspect de lepră, să fie trimis la preotul Aron sau la un preot dintre fii săi. 45 Leprosul, cel atins de această boală, să poarte haine sfâşiate şi părul zbârlit, să-şi acopere partea de sus a feţei până la buze şi să strige: „Necurat! Necurat!” 46 Cât timp va avea această boală va fi necurat. De aceea va locui separat, locuinţa lui va fi în afara taberei”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.11 (R.: cf. 7)

R.: Doamne Dumnezeule, tu eşti mântuirea noastră!

1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul,

căruia i s-a acoperit fărădelegea!

2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea

şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R.

 

5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu,

nu ţi-am ascuns fărădelegea.

Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”

Şi tu mi-ai luat povara vinovăţiei mele. R.

 

11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă.

Scoateţi strigăte de bucurie,

toţi cei drepţi cu inima. R.

 

LECTURA A II-A

Mergeţi pe urmele mele, aşa cum eu merg pe urmele lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,31-33; 11,1

Fraţilor, 31 fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, totul să faceţi spre slava lui Dumnezeu. 32 Să nu fiţi piatră de poticneală pentru nimeni: nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. 33 Faceţi ca mine: în toate împrejurările, mă străduiesc să le fiu tuturor pe plac, căutând nu folosul meu, ci acela al tuturor, pentru ca să ajung la mântuire. 11,1 Mergeţi pe urmele mele, aşa cum eu merg pe urmele lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi; Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lepra s-a îndepărtat şi el a devenit curat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,40-45

În zilele acelea, 40 un lepros a venit la Isus, a îngenuncheat în faţa lui şi l-a rugat: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”. 41 Făcându-i-se milă de el, şi-a întins mâna, l-a atins şi i-a zis: „Vreau, curăţă-te!” 42 Imediat s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat. 43 Isus i-a poruncit să plece 44 şi l-a făcut atent: „Să nu spui o vorbă nimănui, ci du-te, arată-te preotului şi adu ca mărturie a vindecării tale jertfa de curăţire pe care a prescris-o Moise”. 45 Omul însă a plecat şi a povestit cele întâmplate peste tot, aşa încât Isus nu mai putea să se arate în public în nici o cetate; era obligat să rămână în locuri pustii, dar şi aici oamenii veneau la el de pretutindeni.

Cuvântul Domnului