en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Blestemat să fie omul care-şi pune încrederea în om; binecuvântat să fie omul care-şi pune încrederea în Domnul.

Citire din cartea profetului Ieremia 17,5-8

Aşa vorbeşte Domnul: 5 „Blestemat să fie omul care-şi pune încrederea în om, care-şi face dintr-un trup sprijinul său, iar inima şi-o îndepărtează de Domnul. 6 El va fi ca ciulinii în pustiu: nu va vedea fericirea, el va locui în arşiţa pustiului, în pământ neroditor şi de nelocuit. 7 Binecuvântat să fie omul care-şi pune încrederea în Domnul, a cărui speranţă este Domnul. 8 El va fi ca un pom sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; el nu se teme când vine arşiţa, frunzele lui rămân verzi, el nu-i îngrijorat în timp de secetă şi nu încetează să aducă roade.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: 39,5c)

R.: Fericit este omul care îşi pune încrederea în Domnul.

1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,

2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă

şi aduce rod la timp;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.

 

LECTURA A II-A

Dacă n-a înviat Cristos, zadarnică este credinţa voastră.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,12.16-20

Fraţilor, 12 dacă se vesteşte că Cristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morţilor? 16 Căci, dacă morţii nu învie, nici Cristos n-a înviat. 17 Iar dacă n-a înviat Cristos, zadarnică este credinţa voastră; sunteţi încă în păcatele voastre. 18 Atunci şi cei care au adormit în Cristos sunt pierduţi. 19 Iar dacă nădăjduim în Cristos numai pentru viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii. 20 Dar acum Cristos a înviat din morţi, fiind pârgă a celor adormiţi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 6,23ab

(Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă; căci mare este în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericiţi sunt cei săraci. Vai vouă, bogaţilor!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,17.20-26

În acel timp, 17 Isus a coborât de pe munte împreună cu cei doisprezece apostoli şi s-a oprit pe câmpie. Era acolo un mare număr de ucenici şi o mulţime de oameni veniţi din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului. 20 Privind spre ucenicii săi, Isus a spus: „Fericiţi sunteţi voi cei săraci, pentru că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. 21 Fericiţi sunteţi voi care acum sunteţi înfometaţi, pentru că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi care plângeţi acum, pentru că veţi râde. 22 Fericiţi sunteţi voi când vă urăsc oamenii şi vă exclud din comunitatea lor, când vă insultă şi vă fac numele de batjocură din cauza Fiului omului. 23 În acea zi fiţi fericiţi şi tresăltaţi de bucurie, căci răsplata voastră este mare în ceruri; la fel au făcut părinţii lor cu profeţii. 24 Dar vai vouă, bogaţilor, pentru că voi aveţi parte acum de mângâiere. 25 Voi vouă care sunteţi acum sătui, pentru că veţi suferi de foame. Vai vouă care acum râdeţi, pentru că veţi plânge şi veţi suspina. 26 Vai vouă când toţi oamenii vă vorbesc de bine. La fel au făcut părinţii voştri cu profeţii cei mincinoşi”.

Cuvântul Domnului