en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cain s-a aruncat asupra fratelui său Abel şi l-a ucis.

Citire din cartea Genezei 4,1-15.25

1 Adam a cunoscut-o pe soţia sa Eva; ea a zămislit şi l-a născut pe Cain. Ea a spus: „Am dobândit un om de la Domnul!” 2 Mai târziu l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel a devenit păstor, iar Cain agricultor. 3 După câtva timp, Cain a adus Domnului jertfă din roadele pământului. 4 La rândul său, Abel a adus jertfă mieii întâi născuţi din turma sa, oferind părţile cele mai bune. Domnul şi-a îndreptat privirea către Abel şi jertfa lui, 5 dar şi-a întors faţa de la Cain şi de la ofranda lui. Cain s-a mâniat şi a arătat o faţă posomorâtă. 6 Domnul i-a spus lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi ai faţa posomorâtă? 7 Dacă faci binele, poţi ţine fruntea sus. Dar dacă nu faci binele, păcatul pândeşte la uşa ta. El dă năvală spre tine, dar tu trebuie să-l învingi”. 8 Cain a spus fratelui său Abel: „Să mergem la câmp!” Când au ajuns la câmp, Cain s-a aruncat asupra fratelui său Abel şi l-a ucis. 9 Domnul l-a întrebat pe Cain: „Unde este fratele tău, Abel?” Cain i-a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu paznicul fratelui meu?” 10 Domnul i-a spus: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ! 11 Acum deci fii blestemat pe pământul care şi-a deschis gura ca să bea sângele fratelui tău, vărsat de mâna ta. 12 Când vei lucra pământul să nu-ţi mai dea roadele sale; zbuciumat şi fugar să fii pe pământ”. 13 Atunci Cain i-a spus Domnului: „Această pedeapsă este cu mult mai mare decât aş putea eu suporta! 14 Iată că astăzi tu m-ai alungat de pe pământul meu. Trebuie să mă ascund departe de tine, voi fi zbuciumat şi fugar prin lume şi oricine mă va întâlni mă va ucide”. 15 Domnul i-a răspuns: „Dacă cineva îl ucide pe Cain, Cain va fi răzbunat de şapte ori”. Domnul i-a pus un semn lui Cain, ca nici unul dintre cei care îl vor întâlni să nu-l ucidă. 25 Adam a cunoscut din nou pe soţia sa; ea a născut un fiu şi i-a dat numele de Set, căci şi-a zis: „Dumnezeu mi-a dat un alt urmaş, în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,1 şi 8.16bc-17.20-21 (R.: 14a)

R.: Iubirea faţă de fraţii noştri este jertfa plăcută ţie, Doamne!

1 Dumnezeu, Domnul Dumnezeu vorbeşte,

el cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui. 8 „Nu pentru jertfele tale te dojenesc, pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. R.

 

16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele? R.

 

20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău,

cleveteşti pe fiul mamei tale.

21 Iată ce ai făcut, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

Te voi mustra şi voi pune totul sub ochii tăi”. R.

ALELUIA In 14,16

(Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător, care să rămână cu voi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pentru ce îmi cere această generaţie un semn?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,11-13

În acel timp, 11 fariseii au venit la Isus şi au început o dispută cu el: pentru a-l pune la încercare, i-au cerut un semn, care să vină din cer. 12 Isus a suspinat adânc şi a spus: „Pentru ce îmi cere această generaţie un semn? Vă spun adevărul: nici un semn nu i se va da acestei generaţii”. 13 Apoi i-a părăsit, s-a urcat în barcă şi a plecat spre celălalt mal.
 Cuvântul Domnului