en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Încercarea credinţei voastre produce răbdarea,
ca să fiţi desăvârşiţi şi integri.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,1-11

1 Iacob,
slujitorul lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos,
către cele douăsprezece triburi care trăiesc în diaspora:
salutare!
2 Să consideraţi ca o mare bucurie, fraţii mei,
când treceţi prin diferite încercări,
3 ştiind că încercarea credinţei voastre produce răbdarea,
4 iar răbdarea trebuie să ducă la desăvârşirea faptei
ca să fiţi desăvârşiţi şi neprihăniţi, fără să vă lipsească ceva!
5 Dacă îi lipseşte cuiva dintre voi înţelepciunea,
să o ceară de la Dumnezeu,
care dă tuturor cu generozitate şi fără mustrare,
şi i se va da!
6 Dar să o ceară cu credinţă, fără ezitare,
fiindcă cel care ezită
se aseamănă cu valul mării purtat de vânt şi aruncat de ici-colo.
7 Un astfel de om să nu-şi închipuie că va primi ceva de la Domnul,
8 pentru că este un om cu suflet împărţit,
nestatornic în toate căile sale.
9 Fratele care este umilit să se mândrească de înălţarea lui,
10 iar cel bogat, de umilirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii.
11 Căci soarele s-a ridicat cu arşiţa lui şi a uscat iarba,
iar floarea ei a căzut, înfăţişarea ei frumoasă a pierit.
Tot aşa şi cel bogat se va sfârşi în lucrările sale.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),67-68.71-72.75-76 (R.: 77a)

R
.: Să vină asupra mea îndurările tale
şi eu, Doamne, voi fi viu!

67 Înainte de a fi fost umilit, umblam pe căi greşite,
acum însă păzesc cuvântul tău.
68 Tu eşti bun şi faci binele,
învaţă-mă hotărârile tale! R.

71 Este bine pentru mine că am fost umilit,
ca să învăţ hotărârile tale.
72 Mai bună este pentru mine legea gurii tale
decât mii de lucruri din aur şi argint. R.

75 Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte
şi întru fidelitate m-ai umilit.
76 Să-mi fie îndurarea ta spre mângâiere,
după cuvântul dat slujitorului tău! R.

ALELUIA In 14,6
(Aleluia) „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”, spune Domnul.
(Aleluia)

EVANGHELIA
De ce caută generaţia aceasta un semn?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 8,11-13

 
11 În acel timp,

venind fariseii, au început să discute cu el,
cerându-i un semn din cer,
ca să-l pună la încercare.
12 Suspinând în duhul său, Isus a spus:
„De ce caută generaţia aceasta un semn?
Adevăr vă spun,
niciun semn nu va fi dat generaţiei acesteia”.
13 Şi, lăsându-i, s-a urcat din nou în barcă
şi a plecat spre celălalt ţărm.
Cuvântul Domnului