en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Încercarea credinţei voastre aduce răbdarea, ca să fiţi desăvârşiţi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,1-11

1 Eu, Iacob, slujitorul lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos, vă salut cu bucurie pe voi care aparţineţi celor douăsprezece triburi ale lui Israel, care sunteţi răspândiţi în lume. 2 Fraţilor, să socotiţi o mare bucurie faptul că vă aflaţi în diferite încercări. 3 Doar ştiţi că încercarea credinţei voastre aduce răbdare, 4 iar răbdarea vă duce la o viaţă desăvârşită; numai aşa veţi fi desăvârşiţi şi nu vă va lipsi nimic. 5 Dar dacă unuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, şi Dumnezeu, care dă tuturor cu bunătate şi fără reproşuri, i-o va da. 6 Dar s-o ceară cu credinţă, fără cea mai mică îndoială, căci cel care stă la îndoială, se aseamănă cu valurile mării, pe care vântul le poartă încoace şi încolo. 7 Un astfel de om să nu-şi închipuie că va primi ceva de la Domnul, 8 dacă are inima împărţită şi nestatornică în tot ce face. 9 Printre fraţi, omul care se află într-o stare umilă să fie mândru că Dumnezeu îl înalţă, 10 iar bogatul să se teamă că Dumnezeu îl înjoseşte, căci el va trece ca floarea ierbii. 11 Când soarele s-a ridicat cu arşiţa sa usucă iarba, floarea se veştejeşte şi strălucirea frumuseţii sale dispare. Aşa va dispărea bogatul cu tot ce face.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,67-68.71-72.75-76 (R.: 77)

R.: Tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare!

67 Am greşit şi am fost pedepsit,

acum însă ţin cuvântul tău.

68 Tu eşti bun şi împarţi cele bune,

învaţă-mă îndreptările tale. R.

 

71 E spre binele meu că m-ai smerit

ca să învăţ poruncile tale.

72 Pentru că mai mult preţuieşte Legea ta,

decât mii de lucruri de aur şi de argint. R.

 

75 Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte,

pe bună dreptate m-ai umilit.

76 Bunătatea ta să-mi fie mângâiere,

aşa cum ai promis slujitorului tău. R.

 

ALELUIA In 14,16

(Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător, care să rămână cu voi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pentru ce îmi cere această generaţie un semn?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,11-13

În acel timp, 11 fariseii au venit la Isus şi au început o dispută cu el: pentru a-l pune la încercare, i-au cerut un semn, care să vină din cer. 12 Isus a suspinat adânc şi a spus: „Pentru ce îmi cere această generaţie un semn? Vă spun adevărul: nici un semn nu i se va da acestei generaţii”. 13 Apoi i-a părăsit, s-a urcat în barcă şi a plecat spre celălalt mal.
Cuvântul Domnului