en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Îl voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat.

Citire din cartea Genezei 6,5-8; 7,1-5.10

5 Domnul a văzut că răutatea omului pe pământ era mare şi că toate gândurile inimii lui erau îndreptate tot timpul numai spre rău. 6 Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om şi că l-a pus pe pământ, s-a mâhnit în inima sa 7 şi a spus: „Îl voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat şi împreună cu omul animalele, reptilele şi păsările cerului; îmi pare rău că l-am făcut”. 8 Însă Noe a aflat har în ochii Domnului. 7,1 Domnul i-a spus lui Noe: „Intră în arcă, tu şi toată familia ta, căci tu eşti singurul om drept pe care îl văd în această generaţie. 2 Din toate animalele curate ia câte şapte perechi din fiecare specie, parte bărbătească şi parte femeiască; dintre animalele care nu sunt curate, ia câte o pereche din fiecare specie; 3 din păsările cerului câte şapte perechi de fiecare specie, bărbătuşul şi găinuşa, ca să le dăinuiască sămânţa pe toată faţa pământului. 4 Mai sunt doar şapte zile, după care voi face să cadă ploaie pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, ca să şterg de pe faţa pământului toate fiinţele pe care le-am creat”. 5 Noe a făcut tot ce i-a poruncit Domnul. 10 După şapte zile apele potopului au început să acopere pământul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 28,1a şi 2.3ac-4.3b şi 9b-10 (R.: 11b)

R.: Domnul binecuvântează pe poporul său, dăruindu-i pacea.

1a Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, 2 daţi Domnului slava cuvenită numelui său. Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în odăjdii sfinte. R.

3ac Glasul Domnului răsună peste ape:

Domnul peste apele întinse.

4 Glasul Domnului este puternic,

glasul Domnului e plin de măreţie. R.

 

3b Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul

9b şi în lăcaşul său sfânt toţi îi cântă slava.

10 Domnul a domnit în timpul potopului,

Domnul stăpâneşte ca rege veşnic. R.

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de cel al lui Irod.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,14-21

În acel timp, 14 ucenicii au uitat să ia pâine şi nu aveau decât o singură pâine cu ei, în barcă. 15 Isus le-a spus: „Fiţi atenţi, păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de cel al lui Irod”. 16 Ei însă îşi făceau gânduri pentru că nu luaseră pâine cu ei. 17 Când Isus a observat aceasta, le-a zis: „Pentru ce vă faceţi gânduri că nu aveţi pâine? Nu vedeţi? Nu înţelegeţi încă? Vă este inima atât de împietrită? 18 Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi? Nu vă aduceţi aminte? 19 Când am frânt cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni, câte coşuri de firimituri aţi strâns?” I-au răspuns: „Douăsprezece!” 20 Şi când am frânt şapte pâini pentru cei patru mii, câte coşuri aţi adunat? I-au răspuns: „Şapte!” 21 Atunci el le-a zis: „Tot nu înţelegeţi?”

Cuvântul Domnului