en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,12-18

12 Fraţii mei iubiţi,
fericit omul care îndură ispita
pentru că, după ce va fi încercat,
va primi coroana vieţii
pe care a promis-o Domnul celor care îl iubesc.
13 Nimeni să nu spună când este ispitit:
„De la Dumnezeu sunt ispitit”,
pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit la rău
şi nici nu ispiteşte pe nimeni.
14 Fiecare este ispitit de propria lui poftă
care îl atrage şi-l seduce;
15 apoi pofta, odată încolţită, dă naştere păcatului,
iar păcatul, odată săvârşit, provoacă moartea.
16 Nu vă înşelaţi, fraţii mei iubiţi!
17 Orice dar bun şi orice dar desăvârşit este de sus,
coboară de la Tatăl luminilor
în care nu este nici schimbare,
nici umbră de transformare.
18 El a voit să ne dea naştere printr-un cuvânt de adevăr,
ca să fim începutul creaturilor sale.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 93(94),12-13a.14-15.18-19 (R.: 12a)

R
.: Fericit este omul
pe care îl educi tu, Doamne.

12 Fericit este omul pe care îl educi tu, Doamne,
pe care îl înveţi legea ta,
13a pentru ca să-l păstrezi netulburat în zilele rele. R.

14 Pentru că Domnul nu-l abandonează pe poporul său
şi nu părăseşte moştenirea sa.
15 Se va face judecată după dreptate
şi după ea vor tinde toţi cei drepţi cu inima. R.

18 Când spun: „Mi se clatină piciorul!”,
îndurarea ta, Doamne, mă susţine.
19 Când multe nelinişti frământă inima mea,
mângâierile tale îmi revigorează sufletul. R.

ALELUIA In 14,23ab
(Aleluia) „Dacă cineva mă iubeşte,
va păzi cuvântul meu”, spune Domnul;
„Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiţi atenţi şi păziţi-vă de aluatul fariseilor
şi de aluatul lui Irod!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 8,14-21

14 În acel timp,
discipolii uitaseră să ia pâine
şi nu aveau cu ei în barcă decât o pâine.
15 Isus i-a avertizat: „Vedeţi şi păziţi-vă
de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!”
16 Iar ei discutau între ei că nu au pâine.
17 El, cunoscând aceasta, le-a spus:
„De ce discutaţi că nu aveţi pâine?
Încă nu pricepeţi şi nu înţelegeţi?
Aveţi inima împietrită?
18 Aveţi ochi, şi nu vedeţi;
aveţi urechi, şi nu auziţi?
Şi nu vă aduceţi aminte?
19 Când am frânt cinci pâini pentru cinci mii,
câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?”
I-au spus: „Douăsprezece”.
20 „Şi cele şapte pâini pentru cei patru mii,
câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?”
Ei i-au spus: „Şapte”.
21 Iar el le-a zis: „Încă nu înţelegeţi?”
Cuvântul Domnului