en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,12-18

12 Preaiubiţilor, fericit este omul care rămâne statornic în încercare, căci după ce i-a fost verificată virtutea, va primi cununa vieţii, pe care Dumnezeu a făgăduit-o celor care îl iubesc. 13 Nimeni, când este ispitit, să nu spună: „Dumnezeu mă ispiteşte”, căci Dumnezeu nu ispiteşte la rău, el nu ispiteşte pe nimeni. 14 Fiecare este ispitit de poftele sale proprii, care îl atrag şi îl ademenesc. 15 După aceea pofta zămisleşte şi naşte păcatul; apoi păcatul, ajuns la maturitate, naşte moartea. 16 Nu vă înşelaţi, fraţilor preaiubiţi, 17 darurile cele mai bune, cele mai desăvârşite, vin de sus, coboară de la Tatăl luminilor, care nu este ca aştrii, supus mişcărilor periodice şi eclipselor trecătoare. 18 El a voit să ne dea viaţa prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 93,12-13a.14-15.18-19 (R.: 12)

R.: Fericit este omul pe care îl înveţi tu, Doamne.

12 Fericit este omul pe care îl dojeneşti tu, Doamne,

pe care îl înveţi prin Legea ta,

13a pentru ca să-l păstrezi netulburat în ziua nenorocirii. R.

 

14 Pentru că Domnul nu este nepăsător faţă de poporul său

şi nu părăseşte moştenirea sa.

15 Se va face din nou judecată după dreptate,

de ea se vor bucura toţi cei cu inima curată. R.

 

18 Când spun: „Mi se clatină piciorul!”

îndurarea ta, Doamne, mă susţine.

19 Când gânduri negre se frământă înăuntrul meu,

mângâierile tale îmi înviorează sufletul. R.

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de cel al lui Irod.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,14-21

În acel timp, 14 ucenicii au uitat să ia pâine şi nu aveau decât o singură pâine cu ei, în barcă. 15 Isus le-a spus: „Fiţi atenţi, păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de cel al lui Irod”. 16 Ei însă îşi făceau gânduri pentru că nu luaseră pâine cu ei. 17 Când Isus a observat aceasta, le-a zis: „Pentru ce vă faceţi gânduri că nu aveţi pâine? Nu vedeţi? Nu înţelegeţi încă? Vă este inima atât de împietrită? 18 Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi? Nu vă aduceţi aminte? 19 Când am frânt cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni, câte coşuri de firimituri aţi strâns?” I-au răspuns: „Douăsprezece!” 20 Şi când am frânt şapte pâini pentru cei patru mii, câte coşuri aţi adunat? I-au răspuns: „Şapte!” 21 Atunci el le-a zis: „Tot nu înţelegeţi?”

Cuvântul Domnului