en-USro-RO

| Login
6 iulie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Lectura I
M-ai eliberat după mulţimea îndurărilor tale şi a numelui tău.
Citire din cartea Ben Sirah 51,1-8


1M-ai eliberat după mulţimea îndurărilor tale şi a numelui tău.

citire din cartea Ben Sirah 51,1-8
Te voi mărturisi pe tine, Doamne, regele meu,
te voi lăuda, Dumnezeule, mântuitorul meu,
şi voi mărturisi numele tău. 

2 căci ai fost ocrotitor şi ajutor;
ai eliberat trupul meu de la pieire
şi din capcana limbii calomnioase, de buzele care spun minciuni.
înaintea potrivnicilor ai fost ajutor şi m-ai eliberat,
3 după mulţimea îndurării tale şi a numelui tău,
de muşcătura celui pregătit pentru hrană,
de mâna celor care căutau sufletul meu
şi de multele strâmtorări pe care le aveam,
4 de sufocarea focului dimprejur
şi din mijlocul focului pe care nu-l aprinsesem,
5 din adâncul sânului locuinţei morţilor,
de limba necurată şi de cuvântul mincinos. 

6 calomnia unei limbi nedrepte a ajuns la rege;
sufletul meu s-a apropiat de moarte şi viaţa mea era jos,
aproape de locuinţa morţilor. 

7 m-au împresurat de pretutindeni şi nu era cine să mă ajute;
priveam după ajutorul oamenilor, dar nu era. 

8 mi-am amintit de îndurarea ta, Doamne,
şi de lucrarea ta, care este din veci,
căci tu îi ridici pe cei care te aşteaptă
şi-i salvezi din mâinile duşmanilor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 123(124),2-3.4-5.7b-8 (R.: 7a)

R.
: Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre
din laţul vânătorului.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră
când oameni s-au ridicat împotriva noastră,
3 atunci ne-ar fi înghiţit de vii
în mânia lor aprinsă! R.

4 atunci ne-ar fi înecat apele,
ar fi trecut râurile peste sufletul nostru,
5 atunci ar fi trecut peste noi ape năprasnice. R.

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 

8 ajutorul nostru este în numele Domnului,
care a făcut cerul şi pământul. R.

sau:
Nici moartea, nici viaţa
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către romani 8,31b-39

31b
Fraţilor,
dacă Dumnezeu este pentru noi,
cine este împotriva noastră?
32 el, care nu l-a cruţat pe propriul său fiu,
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi,
cum nu ne va dărui toate împreună cu el?
33 cine va aduce acuză împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este cel care justifică!
34 cine îi va condamna?
cristos isus, care a murit, dar, mai mult, a şi înviat,
care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. 

35 cine ne va despărţi de iubirea lui cristos?
oare necazul sau strâmtorarea
sau persecuţia sau foametea,
sau lipsa de haine, sau primejdia sau sabia?
36 După cum este scris:
„Pentru tine suntem daţi la moarte toată ziua,
suntem socotiţi ca nişte oi de înjunghiere”. 

37 Dar în toate acestea
noi suntem mai mult decât învingători
prin cel care ne-a iubit. 

38 căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa,
nici îngerii, nici stăpânirile,
nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile,
39 nici înălţimile, nici adâncurile şi nici vreo altă creatură
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu
care este în cristos isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE Iac 1,12
(Aleluia) Fericit omul care îndură ispita
pentru că, după ce va fi încercat,
va primi coroana vieţii!. (Aleluia)

EVANGHELIA
Du vă temeţi de cei care ucid trupul!
Citire din evanghelia Domnului nostru isus cristosdupă
sfântul matei 10,28-33

28În acel timp,
isus le-a spus discipolilor săi:
„nu vă temeţi de cei care ucid trupul,
dar nu pot ucide sufletul!
temeţi-vă mai degrabă
de cel care poate să piardă şi trupul, şi sufletul în gheenă!
29 oare nu se vând două vrăbii pe un ban?
Şi niciuna dintre ele nu cade pe pământ
fără ştirea tatălui vostru. 

30 Vouă însă vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap.
31 aşadar, nu vă temeţi!
Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii. 

32 oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor,
voi da şi eu mărturie pentru el
înaintea tatălui meu cel din ceruri. 

33 însă oricine mă va renega înaintea oamenilor,
îl voi renega şi eu înaintea tatălui meu cel din ceruri”.

Cuvântul Domnului