en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Noe a privit şi a văzut că pământul era uscat.

Citire din cartea Genezei 8,6-13.20-22

6 În luna a zecea, în cea dintâi zi a lunii, s-au arătat vârfurile munţilor. După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corabiei pe care o construise 7 şi a dat drumul unui corb. Acesta a zburat, ducându-se şi întorcându-se, până când au secat apele de pe pământ. 8 Apoi a dat drumul unui porumbel, ca să se încredinţeze dacă au scăzut apele de pe faţa pământului. 9 Porumbelul n-a găsit nici un loc unde să-şi pună piciorul şi s-a întors la Noe în corabie, căci apele acopereau toată faţa pământului. Noe şi-a întins mâna şi a luat din nou porumbelul la el în corabie. 10 A mai aşteptat şapte zile şi iar a dat drumul porumbelului din corabie. 11 Spre seară porumbelul s-a întors, având în cioc o ramură de măslin ruptă de curând. Noe a înţeles atunci că apele au scăzut de pe faţa pământului. 12 A mai aşteptat şapte zile şi a dat drumul porumbelului, care nu s-a mai întors. 13 În anul şase sute unu al vieţii lui Noe, în luna întâi, în prima zi a lunii, pământul era din nou uscat. Noe a dat la o parte acoperişul corabiei şi s-a uitat: faţa pământului se uscase. 20 Noe a ridicat un altar Domnului; a luat dintre toate animalele curate şi dintre toate păsările curate şi le-a adus arderi de tot pe altar. 21 Domnul a inspirat mireasma de împăcare şi a zis în inima lui: „Nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului. Gândurile inimii sale sunt rele din tinereţea lui; dar niciodată nu voi mai nimici toate vieţuitoarele, aşa cum am făcut-o. 22 Cât va dăinui pământul, semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea nu vor înceta niciodată”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.14-15.18-19

R.: Să-ţi fie plăcută, Doamne, jertfa noastră de laudă.

sau

Aleluia.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului,

pentru tot binele pe care mi l-a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

14 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi. R.

 

18 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său,

19 în curţile casei Domnului

în mijlocul tău, Ierusalime! R.

ALELUIA cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Orbul a fost vindecat şi distingea totul cu claritate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,22-26

În acel timp, 22 Isus şi ucenicii săi au venit la Betsaida. Acolo i-au adus un orb şi l-au rugat să-l atingă. 23 Isus l-a luat pe orb de mână, l-a condus afară din sat, i-a uns ochii cu salivă, a pus mâinile peste el şi l-a întrebat: „Vezi ceva?” 24 Deschizându-şi ochii, omul a spus: „Îi văd pe oameni, ca pe nişte copaci care merg”. 25 Apoi Isus a pus din nou mâinile pe ochii lui şi acesta a început să vadă normal; era vindecat şi distingea totul cu claritate. 26 Isus l-a trimis acasă, spunându-i: „Du-te, dar să nu intri în sat”.

Cuvântul Domnului