en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Puneţi cuvântul în practică, nu vă mulţumiţi numai să-l ascultaţi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,19-27

Fraţilor preaiubiţi, 19 fiecare om trebuie să fie totdeauna gata să asculte, cumpătat la vorbă şi încet la mânie, 20 căci la mânie omul nu săvârşeşte ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu. 21 De aceea să vă păziţi de orice murdărie şi de orice răutate, ca să primiţi cu umilinţă cuvântul lui Dumnezeu semănat în voi, care are puterea să vă mântuiască. 22 Puneţi cuvântul în practică, nu vă mulţumiţi numai să-l ascultaţi: 23 căci altfel vă înşelaţi pe voi înşivă. A asculta cuvântul fără a-l pune în practică înseamnă a te asemăna cu un om care se priveşte într-o oglindă: 24 se priveşte, pleacă şi a şi uitat cum arăta. 25 Dimpotrivă, omul care se adânceşte în legea desăvârşită a libertăţii, cel care nu o ascultă ca să o uite, ci ca să o pună în practică în faptele sale, fericit este el dacă va face astfel. 26 Dacă cineva se crede un om evlavios, atunci când nu ştie să-şi ţină limba în frâu, se înalţă pe sine însuşi şi evlavia lui este fără nici o valoare. 27 În faţa lui Dumnezeu, Tatăl nostru, evlavia adevărată, căreia nu i se poate reproşa nimic, este aceasta: a-i ajuta pe cei orfani şi pe văduve în necazurile lor şi a se păzi curat în mijlocul lumii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: 1b)

R.: Cel drept se bucură în Domnul.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

ALELUIA cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Orbul a fost vindecat şi distingea totul cu claritate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,22-26

În acel timp, 22 Isus şi ucenicii săi au venit la Betsaida. Acolo i-au adus un orb şi l-au rugat să-l atingă. 23 Isus l-a luat pe orb de mână, l-a condus afară din sat, i-a uns ochii cu salivă, a pus mâinile peste el şi l-a întrebat: „Vezi ceva?” 24 Deschizându-şi ochii, omul a spus: „Îi văd pe oameni, ca pe nişte copaci care merg”. 25 Apoi Isus a pus din nou mâinile pe ochii lui şi acesta a început să vadă normal; era vindecat şi distingea totul cu claritate. 26 Isus l-a trimis acasă, spunându-i: „Du-te, dar să nu intri în sat”.

Cuvântul Domnului