en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Curcubeul meu va sluji ca semn al legământului dintre mine şi pământ.

Citire din cartea Genezei 9,1-13

1 Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a spus: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. 2 În faţa voastră să fie cuprinse de frică şi de spaimă toate animalele pământului, toate păsările cerului, tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; toate sunt în mâinile voastre. 3 Tot ce se mişcă, tot ce trăieşte va fi hrana voastră; vi le dau pe toate cum v-am dat şi plantele verzi. 4 Numai carnea în care se mai află sânge să nu o mâncaţi. 5 Dacă însă sângele vostru va fi vărsat, voi cere socoteală, şi anume, pentru sângele fiecăruia dintre voi, voi cere socoteală da la toate fiinţele şi de la toţi oamenii. De la fiecare voi cere să dea socoteală de viaţa fratelui său. 6 Dacă varsă cineva sânge omenesc, şi sângele lui să fie vărsat de oameni; căci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. 7 Fiţi rodnici şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe tot pământul şi stăpâniţi-l”. 8 Apoi Dumnezeu i-a mai spus lui Noe şi fiilor săi: 9 „Iată, eu închei un legământ cu voi; cu toţi urmaşii voştri şi cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi: cu păsările, cu animalele, cu toate fiarele pământului care sunt cu voi 10 şi cu toate vietăţile care au ieşit din corabie. 11 Fac un legământ cu voi, că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul”. 12 Dumnezeu a adăugat: „Iată semnul legământului, pe care îl pun între mine şi voi, între toate vieţuitoarele care sunt cu voi din neam în neam de-a pururi. 13 Iată curcubeul meu pe care l-am aşezat pe nori, el va sluji ca semn al legământului veşnic dintre mine şi pământ”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 101,16-18.19-21.29 şi 22-23 (R.: cf. 20b)

R.: Domnul din ceruri se îngrijeşte de poporul său.

16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului

şi toţi regii de slava lui.

17 Când Domnul va reconstrui Sionul,

când va apărea în slava sa,

18 va asculta dorinţele celor sărmani

şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R.

 

19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare

şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul;

20 pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă,

Domnul a privit din cer asupra pământului:

21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi

şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R.

 

29 Servitorii tăi vor locui în siguranţă

şi urmaşii lor vor rămâne veşnic în faţa ta,

22 ca numele Domnului să rămână în Sion

şi lauda lui în tot Ierusalimul,

23 când se vor aduna acolo popoarele şi împărăţiile,

ca să-i slujească Domnului. R.

ALELUIA In 6,64b.69b

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Mesia... Fiul Omului trebuie să îndure multe.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,27-33

În acel timp, 27 împreună cu ucenicii săi, Isus se îndrepta către satele din ţinutul Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe ucenici: „Cine spun oamenii că sunt eu?” 28 Ei i-au răspuns: „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, iară alţii că eşti unul dintre profeţi”. 29 Atunci el i-a întrebat: „Dar voi cine spuneţi că sunt eu?” Simon Petru i-a răspuns: „Tu eşti Cristos”. 30 El le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el. 31 Atunci, pentru prima dată, le-a făcut cunoscut că Fiul Omului trebuie să îndure multe şi să fie respins de către bătrâni, de către marii preoţi şi de către cărturari, că trebuie să fie ucis şi după trei zile să învie. 32 Isus le-a spus aceasta în mod deschis. Atunci Petru l-a luat de o parte şi a început să-i facă reproşuri vii. 33 Însă Isus s-a întors, a privit la ucenicii săi şi l-a mustrat pe Petru, spunându-i: „Pleacă din faţa mea, Satană! Gândurile tale nu sunt cele ale lui Dumnezeu, ci sunt cele ale oamenilor”.

Cuvântul Domnului