en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci? Voi însă l-aţi înjosit pe cel sărac.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,1-9

Fraţii mei, 1 voi care aveţi credinţa în Isus Cristos, Domnul slavei, să nu faceţi nici un fel de deosebire între persoane. 2 Să ne închipuim că în adunarea voastră sosesc în acelaşi timp un om îmbrăcat în haine luxoase, cu inele de aur în degete, şi un om sărac cu haine ponosite. 3 Voi v-aţi îndrepta către omul care poartă haine luxoase şi i-aţi spune: „Dumneata aşază-te aici, în locul acesta bun”, iar săracului i-aţi zice: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!” 4 A proceda în acest fel, nu înseamnă a face deosebire între unul şi altul şi a-i judeca pe alţii după principii nedrepte? 5 Ascultaţi, fraţii mei preaiubiţi; oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, nu i-a îmbogăţit prin credinţă şi nu i-a făcut moştenitori ai împărăţiei, pe care a promis-o celor care îl iubesc? 6 Însă voi l-aţi dispreţuit pe cel sărac. Nu vedeţi voi că cei bogaţi vă asupresc şi vă târăsc în faţa tribunalelor? 7 Ei sunt cei care insultă numele sfânt al Domnului, care a fost invocat asupra voastră. 8 Desigur, sunteţi pe cale cea bună când împliniţi legea împărăţiei, după cuvântul Scripturii: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 9 Dar atunci când faceţi deosebire între persoane, voi săvârşiţi un păcat şi această lege arată clar vinovăţia voastră.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 34,2-3.4-5.6-7 (R.: 7a)

R.: Când un sărac strigă, Domnul îl aude.

2 Voi binecuvânta pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi-l pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună.

5 Când îl caut pe Domnul el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi,

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit din toate necazurile. R.

ALELUIA In 6,64b.69b

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Mesia... Fiul Omului trebuie să îndure multe.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,27-33

În acel timp, 27 împreună cu ucenicii săi, Isus se îndrepta către satele din ţinutul Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe ucenici: „Cine spun oamenii că sunt eu?” 28 Ei i-au răspuns: „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, iară alţii că eşti unul dintre profeţi”. 29 Atunci el i-a întrebat: „Dar voi cine spuneţi că sunt eu?” Simon Petru i-a răspuns: „Tu eşti Cristos”. 30 El le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el. 31 Atunci, pentru prima dată, le-a făcut cunoscut că Fiul Omului trebuie să îndure multe şi să fie respins de către bătrâni, de către marii preoţi şi de către cărturari, că trebuie să fie ucis şi după trei zile să învie. 32 Isus le-a spus aceasta în mod deschis. Atunci Petru l-a luat de o parte şi a început să-i facă reproşuri vii. 33 Însă Isus s-a întors, a privit la ucenicii săi şi l-a mustrat pe Petru, spunându-i: „Pleacă din faţa mea, Satană! Gândurile tale nu sunt cele ale lui Dumnezeu, ci sunt cele ale oamenilor”.

Cuvântul Domnului