en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să coborâm şi să le încurcăm limbile.

Citire din cartea Genezei 11,1-9

După potop, numărul oamenilor a crescut din nou. 1 Pe atunci, pe tot pământul, se vorbea o singură limbă şi toţi oamenii foloseau aceleaşi cuvinte. 2 Venind de la răsărit, oamenii au găsit în ţara Babilonului o câmpie şi s-au stabilit acolo. 3 Apoi a spus unul către altul: „Haideţi să facem cărămizi şi să le ardem în foc”. Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var. 4 Apoi au zis: „Haideţi să ne construim o cetate, cu un turn al cărui vârf să ajungă la cer; să ne câştigăm un nume şi să nu ne mai împrăştiem pe tot pământul!” 5 Atunci s-a coborât Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau oamenii. 6 Şi Domnul a zis: „Iată, toţi sunt de un neam şi vorbesc o singură limbă; acesta este numai începutul. De acum înainte nimic nu-i va împiedica să facă tot ceea ce şi-au pus în gând. 7 Ei bine, să coborâm şi le încurcăm limbile, ca să nu se mai înţeleagă unii cu alţii”. 8 De atunci Domnul i-a împrăştiat pe toată suprafaţa pământului şi au trebuit să înceteze de a mai construi cetatea. 9 De aceea s-a numit Babel locul în care Domnul a încurcat limbile locuitorilor de pe întregul pământ şi de acolo i-a împrăştiat pe toată faţa pământului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,10-11.12-13.14-15 (R.: 12b)

R.: Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales de moştenire.

sau

R.: Fericit este poporul lui Dumnezeu.

10 Domnul răstoarnă planurile naţiunilor,

el zădărniceşte hotărârile popoarelor.

11 Planul Domnului rămâne în veci

şi gândurile inimii sale din neam în neam. R.

 

12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,

fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire.

13 Domnul priveşte din înălţimea cerului,

el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R.

 

14 El priveşte din lăcaşul său

şi îi observă pe toţi locuitorii pământului.

15 Cel care a format inimile lor

le cunoaşte toate faptele. R.

ALELUIA In 15,15b

(Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul; deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cel care îşi va pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie o va salva.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,34–9,1

În acel timp, 34 chemând mulţimea şi pe ucenicii săi, Isus le-a zis: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 35 Căci cel care vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, însă cel care îşi va pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie o va salva. 36 Ce-i foloseşte omului dacă a câştigat lumea întreagă, dar îşi pierde viaţa? 37 Ce sumă ar putea plăti pentru a-şi răscumpăra viaţa? 38 Dacă îi este cuiva ruşine de mine şi de cuvintele mele în faţa acestei generaţii adultere şi păcătoase, şi Fiului omului îi va fi ruşine de el, când va veni în slava Tatălui său împreună cu sfinţii îngeri”. 9,1 Şi le-a mai spus: „Vă spun adevărul, unii dintre cei de faţă nu vor muri, până nu vor fi văzut împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere”.

Cuvântul Domnului