en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

După cum trupul care nu mai respiră este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,14-24.26

Fraţii mei, 14 ce-i foloseşte cuiva dacă pretinde că are credinţă, dar nu are fapte? Poate credinţa aceasta să-l mântuiască? 15 Să presupunem că un frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele 16 şi cineva dintre voi le spune: „Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele de trebuinţă trupului, la ce ar folosi aceasta? 17 Tot aşa şi credinţa, dacă nu are fapte este moartă. 18 Unui atare om i s-ar putea spune: „Tu pretinzi că ai credinţă, eu am fapte. Arată-mi credinţa ta fără fapte; eu îţi voi arăta din faptele mele credinţa mea. 19 Tu crezi că există un singur Dumnezeu: şi ai dreptate. Şi diavolii cred, dar tremură de frică. 20 Om fără de minte ce eşti, vrei o dovadă că credinţa fără fapte este fără valoare? 21 Priveşte la Abraham, părintele nostru. Dumnezeu a făcut din el un om drept, datorită faptelor sale: Abraham l-a oferit pe altar pe fiul său Isaac. 22 Vezi bine, credinţa lui lucra în faptele sale şi faptele sale i-au făcut credinţa desăvârşită. 23 Astfel s-au împlinit cuvintele Scripturii: „Abraham a avut credinţă în Dumnezeu şi i s-a considerat aceasta ca îndreptăţire şi a fost numit prieten al lui Dumnezeu”. 24 Vedeţi, omul devine drept datorită faptelor sale şi nu numai prin credinţa sa. 26 Căci, după cum trupul care nu mai respiră este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 1)

R.: Fericit este omul care păzeşte poruncile Domnului.

sau

R.: Legea Domnului este izvor de bucurie.

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află bucuria în poruncile sale!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie,

dreptatea lui rămâne pe vecie.

4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,

el este blând, îndurător şi drept. R.

 

5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,

el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.

6 El nu se clatină niciodată

şi dreptatea lui va fi amintită veşnic. R.

 

ALELUIA In 15,15b

(Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul; deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cel care îşi va pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie o va salva.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,34–9,1

În acel timp, 34 chemând mulţimea şi pe ucenicii săi, Isus le-a zis: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 35 Căci cel care vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, însă cel care îşi va pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie o va salva. 36 Ce-i foloseşte omului dacă a câştigat lumea întreagă, dar îşi pierde viaţa? 37 Ce sumă ar putea plăti pentru a-şi răscumpăra viaţa? 38 Dacă îi este cuiva ruşine de mine şi de cuvintele mele în faţa acestei generaţii adultere şi păcătoase, şi Fiului omului îi va fi ruşine de el, când va veni în slava Tatălui său împreună cu sfinţii îngeri”. 9,1 Şi le-a mai spus: „Vă spun adevărul, unii dintre cei de faţă nu vor muri, până nu vor fi văzut împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere”.

Cuvântul Domnului