en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Datorită credinţei noi înţelegem că lumea a fost orânduită prin cuvântul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea către Evrei 11,1-7

Fraţilor, 1 credinţa este garanţia realităţilor sperate, dovada lucrurilor pe care nu le vedem. 2 Când Scriptura dă mărturie despre cei vechi, o face datorită credinţei lor. 3 Datorită credinţei noi înţelegem că lumea a fost orânduită prin cuvântul lui Dumnezeu, şi astfel universul văzut a luat fiinţă din ceea ce era nevăzut. 4 Datorită credinţei Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât cea a lui Cain; datorită credinţei sale el a fost declarat drept. Dumnezeu însuşi a dat această mărturie, când i-a primit darurile; şi datorită credinţei sale, deşi este mort, mai vorbeşte şi astăzi. 5 Datorită credinţei Enoh a fost luat din această lume, fără să vadă moartea; nimeni nu l-a mai găsit, pentru că Dumnezeu îl răpise. Scriptura dă mărturie că, înainte de a fi fost luat la el, era plăcut lui Dumnezeu. 6 Or, fără credinţă, este imposibil să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci pentru a ne apropia de el, trebuie să credem că el există şi că el îi răsplăteşte pe cei care îl caută. 7 Datorită credinţei, Noe, când a fost înştiinţat despre cele ce nu se vedeau încă, a luat în serios cuvântul lui Dumnezeu: el a construit o corabie pentru salvarea familiei sale. Credinţa lui condamna lumea şi el a primit de la Dumnezeu dreptatea care se obţine prin credinţă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.4-5.10-11 (R.: cf. 1)

R.: Să binecuvântăm împreună numele Domnului.

sau

R.: Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul şi regele nostru.

2 Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului;

3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă

şi măreţia lui este fără margini. R.

 

4 Din neam în neam vor fi admirate operele tale

şi se vor istorisi minunile tale.

5 Vor descrie slava măririi tale

şi vor reaminti lucrările tale minunate. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.


ALELUIA cf. Mc 9,6

(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat: Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus s-a schimbat la faţă înaintea lor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,2-13

În acel timp, 2 Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, i-a dus la o parte pe un munte înalt şi s-a schimbat la faţă înaintea lor. 3 Hainele lui au devenit strălucitoare şi atât de albe, cum nimeni de pe pământ nu le-ar fi putut albi. 4 Şi le-a apărut Ilie împreună cu Moise, stând de vorbă cu Isus. 5 Atunci Petru luând cuvântul a zis: „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. 6 De fapt nu ştia ce să spună, atât erau de înspăimântaţi. 7 Şi a venit un nor, care i-a învăluit, iar din nor s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi”. 8 Apoi, deodată, privind în jur nu au mai văzut pe nimeni decât doar pe Isus singur cu ei. 9 Apoi, coborându-se de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele văzute de ei, înainte ca Fiul Omului să fi înviat din morţi. 10 Iar ei au împlinit porunca, dar se întrebau între ei, ce vrea să spună cu aceasta: „Când va învia din morţi?” 11 Ei l-au întrebat: „Pentru ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?” 12 Isus le-a răspuns: „Desigur, Ilie va veni mai întâi şi va pune toate la locul lor. Dar atunci, pentru ce spune Scriptura, cu privire la Fiul Omului, că trebuie să sufere multe şi să fie dispreţuit? 13 Ei bine, vă spun eu: Ilie a venit deja şi au făcut cu el ce au vrut, aşa cum spune Scriptura despre el”.

Cuvântul Domnului