en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nici un om n-a reuşit să-şi ţină limba în frâu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 3,1-10

Fraţii mei, 1 să nu credeţi că aveţi toţi misiunea de a-i învăţa pe alţii: voi ştiţi bine, noi care îi învăţăm pe alţii vom fi mai aspru judecaţi. 2 Toţi greşim în multe privinţe. Cine nu greşeşte cu vorba este un om desăvârşit şi îşi poate ţine în frâu toate instinctele trupului. 3 Punându-le cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le îndreptăm încotro vrem întregul trup. 4 Priviţi la corăbii, oricât ar fi de mari şi oricât de puternice vânturile care le împing, ele sunt dirijate de o cârmă foarte mică încotro vrea cârmaciul. 5 Tot aşa şi limba, deşi este o parte atât de mică a trupului nostru, se poate făli cu lucruri mari. Vedeţi şi aceasta: o flacără foarte mică poate aprinde o pădure mare! 6 Şi limba este un foc, o lume plină de nedreptate. Limba este o parte din noi înşine, dar ea pătează întregul trup, dă foc întregii noastre vieţi, un foc scos din flăcările iadului. 7 Oamenii au ajuns să îmblânzească şi să ţină în frâu toate speciile de fiare, de păsări, de reptile şi de peşti, 8 însă limba nici un om n-a reuşit s-o ţină în frâu. Ea este un rău care nu se potoleşte niciodată, plină de otravă ucigătoare. 9 Cu ea îl binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru, şi tot cu ea îi blestemăm pe oameni, care au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu. 10 Binecuvântarea şi blestemul ies din aceeaşi gură. Fraţii mei, lucrurile nu trebuie să se petreacă astfel.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 11,2-3.4-5.7-8 (R.: 8a)

R.: Vino, Doamne, în ajutorul nostru.

2 Vino într-ajutor, Doamne,

căci nu mai sunt oameni credincioşi,

a dispărut credinţa dintre oameni.

3 Oamenii îşi spun numai minciuni unii altora,

pe buze au numai cuvinte înşelătoare,

vorbesc cu inimă prefăcută. R.

 

4 Să nimicească Domnul toate buzele mincinoase,

limba care vorbeşte cu îngâmfare.

5 Pe cei care zic: „Să ne ţinem tari cu limba noastră,

noi avem cuvântul: cine e deasupra noastră?” R.

 

7 Cuvintele Domnului sunt cuvinte sincere,

ca un argint topit în cuptor şi curăţit de şapte ori.

8 Tu, Doamne, ne vei păzi

şi ne vei apăra de neamul acesta rău, pentru totdeauna. R.

 

ALELUIA cf. Mc 9,6

(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat: Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus s-a schimbat la faţă înaintea lor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,2-13

În acel timp, 2 Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, i-a dus la o parte pe un munte înalt şi s-a schimbat la faţă înaintea lor. 3 Hainele lui au devenit strălucitoare şi atât de albe, cum nimeni de pe pământ nu le-ar fi putut albi. 4 Şi le-a apărut Ilie împreună cu Moise, stând de vorbă cu Isus. 5 Atunci Petru luând cuvântul a zis: „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. 6 De fapt nu ştia ce să spună, atât erau de înspăimântaţi. 7 Şi a venit un nor, care i-a învăluit, iar din nor s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi”. 8 Apoi, deodată, privind în jur nu au mai văzut pe nimeni decât doar pe Isus singur cu ei. 9 Apoi, coborându-se de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele văzute de ei, înainte ca Fiul Omului să fi înviat din morţi. 10 Iar ei au împlinit porunca, dar se întrebau între ei, ce vrea să spună cu aceasta: „Când va învia din morţi?” 11 Ei l-au întrebat: „Pentru ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?” 12 Isus le-a răspuns: „Desigur, Ilie va veni mai întâi şi va pune toate la locul lor. Dar atunci, pentru ce spune Scriptura, cu privire la Fiul Omului, că trebuie să sufere multe şi să fie dispreţuit? 13 Ei bine, vă spun eu: Ilie a venit deja şi au făcut cu el ce au vrut, aşa cum spune Scriptura despre el”.

Cuvântul Domnului