en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Citire din cartea Leviticului 19,1-2.17-18

1 Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând: 2 „Vorbeşte întregii adunări a fiilor lui Israel şi spune-le: «Fiţi sfinţi, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. 17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să nu te sfieşti a-l dojeni pe aproapele tău ca să nu porţi păcatul lui. 18 Nu căuta să te răzbuni şi nu ţine supărare pe fiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a)

R.: Îndurător şi milostiv este Domnul.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre,

nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R.

 

12 Cât de departe este răsăritul de apus,

atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul. R.

 

LECTURA A II-A

Toate sunt ale voastre, voi însă sunteţi ai lui Cristos,iar Cristos al lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,16-23

Fraţilor, 16 nu uitaţi că sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. 17 Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt, iar acest templu sunteţi voi. 18 Nimeni să nu se înşele. Dacă cineva se crede înţelept în această lume, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. 19 Căci înţelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Scris este: „El îi prinde în cursă pe cei înţelepţi cu propria lor iscusinţă”; 20 şi în alt loc: „Domnul cunoaşte gândurile înţelepţilor, ştie că ele nu sunt decât o suflare de vânt”. 21 Nimeni să nu-şi pună încrederea în oameni, toate vă aparţin: 22 şi Paul, şi Apolo, şi Petru, şi lumea, şi viaţa, şi moartea, şi prezentul, şi viitorul: toate sunt ale voastre; 23 voi însă sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 1In 2,5

(Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iubiţi pe duşmanii voştri!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,38-48

În acel timp, 38 Isus a spus ucenicilor săi: „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte». 39 Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt; 40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi mantaua. 41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii. 42 Celui care îţi cere, dă-i, iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele. 43 „Aţi auzit că s-a spus: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău». 44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului