en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu îţi voi ierta fărădelegile tale de dragul meu.

Citire din cartea profetului Isaia 43,18-19.21-22.24b-25

Aşa vorbeşte Domnul: 18 „Nu vă mai gândiţi la ceea ce a fost mai înainte şi nu vă mai amintiţi de cele trecute. 19 Iată, eu fac o lume nouă; ea apare deja; voi nu o vedeţi? Voi face să treacă un drum prin locuri neumblate şi râuri prin pustiu. 21 Eu mi-am format acest popor, ca să vestească lauda mea. 22 Tu însă, Iacobe, nu m-ai invocat; tu nu te-ai ostenit pentru mine, Israele! 24b Prin păcatele tale m-ai tratat ca pe un sclav, m-ai chinuit cu nelegiuirile tale. 25 Iată, eu îţi voi ierta fărădelegile tale prin bunăvoinţa mea şi nu-mi voi mai aminti de păcatele tale”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 40,2-3.4-5.13-14 (R.: 5b)

R.: Vindecă-mă, Doamne, căci am păcătuit împotriva ta!

2 Fericit este acela care se îngrijeşte de cel sărac,

căci Domnul îl salvează în ziua nenorocirii.

3 Domnul îl păzeşte şi îl ţine în viaţă,

îl face fericit pe pământ

şi nu-l lasă la bunul plac al vrăjmaşilor săi. R.

 

4 Domnul îl întăreşte pe patul de suferinţă,

îi alină toate durerile atunci când e bolnav.

5 Eu strig: „Doamne, ai milă de mine,

vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva ta”. R.

 

13 Tu m-ai păstrat nevătămat

şi m-ai aşezat pe veci înaintea ta.

14 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

din veci în veci. Amin! Amin! R.

 

LECTURA A II-A

Isus n-a fost „da” şi „nu” în acelaşi timp. El a fost totdeauna „da”.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,18-22

Fraţilor, 18 Dumnezeu îmi este martor, că limbajul pe care l-am folosit faţă de voi nu este „da” şi „nu” în acelaşi timp. 19 Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, cel care este în voi, pe care noi: Silvan, Timotei şi cu mine, îl vestim printre voi, nu a fost „da” şi „nu” în acelaşi timp. El a fost întotdeauna „da”. 20 Şi toate promisiunile lui Dumnezeu au aflat pe „da” în persoana lui. Astfel prin Cristos noi spunem „amin” lui Dumnezeu, spre slava lui. 21 Cel care ne întăreşte pentru cauza lui Cristos, în relaţiile noastre cu voi, cel care ne-a consacrat pe noi toţi este Dumnezeu: 22 el a pus pecetea sa pe noi şi ne-a dat ca o arvună a darurilor sale pe Duhul Sfânt, care locuieşte în inimile noastre.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 4,18ab

(Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia; să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,1-12

1 Isus era din nou în Cafarnaum. Răspândindu-se vestea că se afla într-o casă, 2 s-a adunat acolo atâta lume, încât nu mai era loc nici în faţa uşii; Isus le vestea cuvântul lui Dumnezeu. 3 Atunci au sosit patru oameni care i-au adus un paralitic. 4 Cum nu-l puteau aduce până la Isus din cauza mulţimii, au desfăcut acoperişul deasupra locului unde se afla Isus, şi, prin deschizătură, au lăsat în jos targa pe care zăcea paraliticul. 5 Văzându-le credinţa, Isus a spus paraliticului: „Fiul meu, ţi se iartă păcatele”. 6 Unii cărturari, care erau de faţă, se gândeau în sine: 7 „Cum poate să vorbească astfel? Este o blasfemie! Cine altul poate ierta păcatele, afară de Dumnezeu?” 8 Isus, în duhul său, a cunoscut imediat ce gândeau şi le-a spus: „De ce vă gândiţi astfel în inimile voastre? 9 Ce este mai uşor: a spune celui paralizat «Ţi se iartă păcatele!», sau a spune «Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!»? 10 Însă ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ – i-a spus celui paralizat – 11 Îţi zic: Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!” 12 Omul s-a sculat imediat, a luat targa şi a plecat în văzul tuturor. Toţi au rămas uimiţi; îl preamăreau pe Dumnezeu şi spuneau: „Aşa ceva n-am mai văzut niciodată!”

Cuvântul Domnului