en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul te-a dat în mâinile mele, însă eu n-am vrut să ridic mâna asupra ta.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23

În zilele acelea, 2 Saul a pornit cu trei mii de oameni de elită din Israel, ca să-l caute pe David în pustiul Zif. 7 În timpul nopţii, David şi Abisai, însoţitorul său, s-au strecurat în interiorul taberei lui Saul; l-au găsit pe acesta dormind în mijlocul taberei; suliţa lui era înfiptă în pământ lângă capul său. Abner, comandantul armatei, şi oamenii lui erau culcaţi împrejurul lui Saul. 8 Atunci Abisai i-a spus lui David: „Astăzi ţi l-a dat Dumnezeu în mână pe duşmanul tău. Ei bine, am să-l străpung, fixându-l la pământ cu propria lui lance, dintr-o singură lovitură, fără să mai fie nevoie de a doua”. 9 Însă David i-a spus lui Abisai: „Nu-l ucide! Cine ar putea rămâne nepedepsit după ce şi-a ridicat mâna împotriva regelui, care a primit ungerea Domnului?” 12 David a luat lancea şi vasul cu apă, care erau la capul lui Saul, şi a plecat. Nimeni n-a văzut, nimeni n-a ştiut şi nimeni nu s-a trezit: toţi dormeau, căci Domnul făcuse să cadă asupra lor un somn adânc. 13 David a trecut de cealaltă parte a văii şi s-a oprit la o bună distanţă pe vârful muntelui. 22 El a strigat: „Iată aici lancea regelui! Unul dintre slujitori să treacă dincoace şi s-o ia. 23 Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea şi fidelitatea lui. Astăzi Domnul te-a dat în mâinile mele, însă eu n-am vrut să-mi ridic mâna asupra regelui, care a primit ungerea Domnului”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a)

R.: Îndurător şi milostiv este Domnul.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre,

nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R.

 

12 Cât de departe este răsăritul de apus,

atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul. R.

 

LECTURA A II-A

Aşa cum am purtat chipul celui plămădit din pământ, aşa vom purta chipul celui care a venit din cer.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,45-49

Fraţilor, 45 Primul Adam a fost o fiinţă umană care primise viaţa: ultimul Adam – Cristos – este o fiinţă spirituală, care dă viaţă. 46 Cel care a apărut întâi nu-i fiinţa spirituală, ci fiinţa umană, şi numai după aceea cea spirituală. 47 Plămădit din pământ, cel dintâi om vine din pământ, al doilea om, din cer; 48 cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti şi cum este cel ceresc aşa sunt şi cei cereşti. 49 Aşa cum am purtat chipul celui plămădit din pământ, aşa vom purta chipul celui care a venit din cer. Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiţi milostivi, după cum Tatăl vostru este milostiv.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,27-38

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 27 „Vouă care mă ascultaţi vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, 28 binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei care vă fac rău. 29 Celui care te loveşte peste un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt; dacă îţi ia cineva haina, lasă-l să-ţi ia şi cămaşa. 30 Oricine îţi cere, dă-i, şi celui care ţi-a luat cu sila nu-i cere înapoi. 31 Ceea ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor. 32 Dacă iubiţi numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteţi aştepta? Chiar păcătoşii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 33 Şi dacă faceţi bine numai celor care vă fac bine, ce răsplată puteţi aştepta? Şi păcătoşii fac acest lucru. 34 Şi dacă daţi cu împrumut numai acelora de la care nădăjduiţi să primiţi înapoi, ce răsplată puteţi aştepta? Doar şi păcătoşii împrumută păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. 35 Voi însă iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să aşteptaţi ceva în schimb, şi răsplata voastră va fi mare: veţi fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun şi cu cei nerecunoscători şi răi. 36 Fiţi deci milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv. 37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi se va ierta; 38 daţi şi vi se va da. O măsură bună, îndesată şi scuturată, gata să se verse, veţi primi în dar. Căci cu măsura cu care voi măsuraţi, vi se va măsura şi vouă”.

Cuvântul Domnului