en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă inima voastră este plină de ambiţie... să nu vă făliţi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 3,13-18

13 Preaiubiţilor, este printre voi un om înţelept şi înţelegător? Prin viaţa lui exemplară să dea dovadă că faptele sale sunt inspirate de modestia înţelepciunii. 14 Dacă inima voastră este plină de ambiţie şi de invidie amară, atunci să nu vă făliţi şi să nu falsificaţi adevărul. 15 Această pretinsă înţelepciune nu vine de la Dumnezeu; dimpotrivă, ea este pământească, egoistă, diabolică. 16 Căci invidia şi ambiţia duc la dezordine şi la răutăţi de tot felul. 17 Dimpotrivă, înţelepciunea care vine de sus este înainte de toate modestă, ea este apoi paşnică, prietenoasă, docilă, plină de milă şi bogată în fapte bune, nu este părtinitoare şi nici făţarnică. 18 Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace, dacă este semănată printre făcătorii de pace.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.15 (R.: 9a)

R.: Legea Domnului este izvor de pace şi de bucurie.

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

15 Plăcute să fie înaintea ta cuvintele mele

şi cugetul inimii mele,

Doamne, stânca mea şi mântuitorul meu! R.

ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)


 

EVANGHELIA

Eu cred, Doamne; ajută necredinţa mea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,14-29

În acel timp, 14 Isus, coborând de pe munte şi venind la ceilalţi ucenici, a văzut o mare mulţime, care îi înconjura, şi cărturarii care discutau aprins cu ei. 15 Îndată ce l-au văzut pe Isus, toţi au început să se agite şi au alergat la Isus, ca să-l salute. 16 El i-a întrebat: „Despre ce discutaţi între voi?” 17 Unul din mulţime i-a răspuns: „Învăţătorule, l-am adus pe fiul meu la tine; el este stăpânit de un duh care îl face mut. 18 Oriunde îl apucă duhul, îl trânteşte la pământ, copilul face spume la gură, scrâşneşte din dinţi şi apoi se înţepeneşte. I-am rugat pe ucenicii tăi să scoată acest duh, dar ei n-au reuşit”. 19 Isus le-a răspuns: „Generaţie necredincioasă! Cât timp va mai trebui să stau cu voi? Cât timp va mai trebui să vă suport? Aduceţi-l la mine”. 20 Şi i l-au adus. Numai cât l-a văzut pe Isus, duhul l-a scuturat pe băiat cu violenţă, acesta a căzut şi a început să se zvârcolească pe pământ, făcând spume la gură. 21 Isus l-a întrebat pe tatăl băiatului: „De cât timp i se întâmplă aceasta?” El i-a răspuns: „Din fragedă copilărie. 22 Adesea l-a aruncat chiar în foc sau în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poţi face ceva, ajută-ne, fie-ţi milă de noi!” 23 Isus i-a răspuns: „De ce spui: Dacă poţi...? Toate sunt cu putinţă pentru cel care crede”. 24 Atunci tatăl băiatului a strigat: „Eu cred! Vino în ajutorul necredinţei mele!” 25 Când a văzut mulţimea îmbulzindu-se, Isus l-a ameninţat pe duhul rău, spunându-i: „Duhule, care l-ai făcut pe acest băiat mut şi surd, ieşi dintr-însul şi să nu te mai întorci niciodată!” 26 Duhul a scos nişte strigăte, l-a scuturat cu putere pe băiat şi a ieşit. Băiatul s-a făcut ca un cadavru, aşa că toată lumea spunea: „A murit!” 27 Însă Isus, prinzându-l de mână, l-a tras şi băiatul s-a ridicat în picioare. 28 Când s-a întors acasă, fiind numai el cu ucenicii săi, ei l-au întrebat: „Pentru ce noi nu l-am putut scoate?” 29 Isus le-a răspuns: „Acest soi de diavoli nu poate fi scos cu nimic altceva decât cu rugăciune”.

Cuvântul Domnului