en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Pregăteşte-te să înfrunţi încercările.

Citire din cartea lui Ben Sirah 2,1-13

1 Fiul meu, dacă vrei să intri în slujba Domnului, pregăteşte-te să înfrunţi încercările. 2 Formează-ţi o inimă dreaptă şi fii tare, nu te tulbura în timpul nenorocirii. 3 Ataşează-te de Domnul şi nu-l părăsi, ca să fii înălţat în zilele tale de pe urmă. 4 Acceptă toate adversităţile, fii răbdător în toate necazurile vieţii tale, 5 căci aurul este verificat în foc şi oamenii plăcuţi lui Dumnezeu în cuptorul suferinţei. 6 Pune-ţi încrederea în el şi el îţi va veni în ajutor; mergi pe drumul cel drept şi pune-ţi speranţa în el. 7 Voi care vă temeţi de Domnul, sprijiniţi-vă pe îndurarea lui, nu vă abateţi de la calea lui, ca să nu cădeţi. 8 Voi care vă temeţi de Domnul, aveţi încredere în el şi nu veţi pierde răsplata voastră. 9 Voi care vă temeţi de Domnul, aşteptaţi cu încredere fericirea şi bucuria veşnică prin îndurarea lui. 10 Priviţi la generaţiile trecute şi vedeţi! Cine şi-a pus încrederea în Domnul şi a rămas dezamăgit? 11 Cine a fost statornic în frica Domnului şi a fost părăsit? 12 Cine l-a invocat şi nu a fost ascultat? 13 Căci Domnul este bun şi îndurător, el iartă păcatele şi ajută în timpul necazului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (R.: cf. 5)

R.: Încrede-te în Domnul şi el îţi va veni în ajutor!

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

18 Domnul cunoaşte zilele celor credincioşi, moştenirea lor este veşnică.

19 Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii

şi în zilele de foamete sunt îndestulaţi. R.

 

27 Îndepărtează-te de rău şi fă binele

şi vei avea o casă pentru totdeauna.

28 Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii săi:

cei răi vor pieri pe veci, seminţia celor nelegiuiţi va fi nimicită. R.

 

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,

el este ocrotitorul lor în timpul încercării.

40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,

îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R.

ALELUIA Gal 6,14

(Aleluia) Eu mă laud numai cu crucea Domnului nostru Isus Cristos,

prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,30-37

În acel timp, 30 Isus străbătea Galileea împreună cu ucenicii săi şi nu voia să afle nimeni, 31 căci dorea să-i instruiască pe ucenicii săi. El le spunea: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi ei îl vor ucide, dar la trei zile după moartea lui va învia”. 32 Însă ucenicii n-au înţeles aceste cuvinte şi le era frică să-l întrebe. 33 Ei au sosit la Cafarnaum şi, ajunşi acasă, Isus i-a întrebat: „Despre ce aţi discutat pe drum?” 34 Ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii, voind să ştie care dintre ei era cel mai mare. 35 După ce s-a aşezat, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor”. 36 Luând atunci un copil, l-a pus în mijlocul lor. Apoi strângându-l în braţe, le-a spus: 37 „Cine primeşte în numele meu un copil ca acesta pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine, nu pe mine mă primeşte, ci pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului