en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vă rugaţi, dar nu primiţi nimic, pentru că vă rugaţi cu intenţii rele.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 4,1-10

1 Preaiubiţilor, de unde vin războaiele, de unde vin certurile între voi? Oare nu tocmai din patimile care se luptă în voi înşivă? 2 Sunteţi invidioşi şi, pentru că nu vă atingeţi ţelurile, intraţi în conflict şi purtaţi război. Nu obţineţi nimic, pentru că nu cereţi. 3 Cereţi dar nu primiţi nimic, pentru că cereţi cu intenţii rele: cereţi bogăţii, pentru a vă satisface patimile. 4 Creaturi adultere! Voi ştiţi bine că iubirea faţă de lucrurile lumii înseamnă duşmănie faţă de Dumnezeu. Deci cine vrea să iubească lucrurile din lume se face duşmanul lui Dumnezeu. 5 Credeţi voi că Scriptura vorbeşte degeaba, când spune: „Duhul care locuieşte în voi iubeşte cu gelozie?” 6 Dar el ne dă un har şi mai mare; de aceea spune Scriptura: „Dumnezeu se împotriveşte celor mândri, însă celor smeriţi le dă harul său”. 7 Supuneţi-vă, aşadar, lui Dumnezeu; împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de voi. 8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi el se va apropia de voi. Voi cei păcătoşi, spălaţi murdăria de pe mâinile voastre! Oameni cu inima împărţită, curăţaţi-vă inimile! 9 Gemeţi din cauza mizeriei voastre, jeliţi şi plângeţi; râsul vostru să se schimbe în plâns şi bucuria voastră în tristeţe. 10 Umiliţi-vă în faţa Domnului şi el vă va înălţa.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 54,7-8.9-10a.10b-11a.23 (R.: cf. 23a)

R.: Încredinţează Domnului grijile tale şi el îţi va purta de grijă.

7 Îmi spun: „Dacă aş avea aripile porumbelului,

aş zbura până aş găsi undeva odihnă!”

8 Aş fugi departe de tot

şi m-aş duce să locuiesc în pustiu. R.

 

9 Aş fugi degrabă la un adăpost din faţa vântului năprasnic,

din faţa furtunii acesteia.

10a Încurcă-le, Doamne, limbile şi risipeşte-i! R.

 

10b Văd în cetate silnicie şi ceartă,

11a zi şi noapte ele se strecoară peste zidurile ei

din toate părţile. R.

 

23 Încredinţează Domnului grijile tale

şi el îţi va purta de grijă,

el nu va lăsa niciodată pe cel drept să se clatine. R.

ALELUIA Gal 6,14

(Aleluia) Eu mă laud numai cu crucea Domnului nostru Isus Cristos,

prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,30-37

În acel timp, 30 Isus străbătea Galileea împreună cu ucenicii săi şi nu voia să afle nimeni, 31 căci dorea să-i instruiască pe ucenicii săi. El le spunea: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi ei îl vor ucide, dar la trei zile după moartea lui va învia”. 32 Însă ucenicii n-au înţeles aceste cuvinte şi le era frică să-l întrebe. 33 Ei au sosit la Cafarnaum şi, ajunşi acasă, Isus i-a întrebat: „Despre ce aţi discutat pe drum?” 34 Ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii, voind să ştie care dintre ei era cel mai mare. 35 După ce s-a aşezat, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor”. 36 Luând atunci un copil, l-a pus în mijlocul lor. Apoi strângându-l în braţe, le-a spus: 37 „Cine primeşte în numele meu un copil ca acesta pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine, nu pe mine mă primeşte, ci pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului