en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cine iubeşte înţelepciunea este iubit de Dumnezeu.

Citire din cartea lui Ben Sirah 4,12-21

12 Înţelepciunea îi conduce pe fiii săi la mărire, ea se îngrijeşte de cei care o caută. 13 Cine iubeşte înţelepciunea iubeşte viaţa; cei care o caută cu stăruinţă vor fi copleşiţi de fericire; 14 cine o posedă va moşteni slava de la Domnul; oriunde merge, Domnul îl binecuvântează. 15 Cine îi slujeşte înţelepciunii îi slujeşte Celui Sfânt, cine o iubeşte pe ea este iubit de Domnul. 16 Cine o ascultă judecă cu dreptate; cine o ia în seamă va trăi în siguranţă. 17 Cine se încrede în ea, o va lua în stăpânire şi toţi urmaşii săi o vor primi ca moştenire. 18 La început îl va conduce pe drumuri întortocheate, va aduce asupra lui teama şi îngrijorarea, 19 îl va chinui cu disciplina ei severă, până când se va putea încrede în el şi îl va fi încercat cu poruncile ei. 20 Dar apoi din nou îl va conduce pe drumul cel drept, îi va reda bucuria şi-i va dezvălui secretele sale. 21 Dar dacă el se va abate de la ea, îl va părăsi şi-l va lăsa să meargă spre pieirea lui.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,165 şi 168.171-172.174-175 (R.: 165a)

R.: Cei care iubesc Legea ta, Doamne, se bucură de multă pace.

sau

R.: Fericiţi sunt cei care te iubesc pe tine, Doamne!

165 Cei care iubesc Legea ta se bucură de multă pace,

nici o piedică nu le stă în cale.

168 Păzesc poruncile şi învăţăturile tale

şi toate căile mele stau sub privirea ta. R.

 

171 Buzele mele să vestească lauda ta,

căci tu mă înveţi îndreptările tale.

172 Să cânte limba mea cuvintele tale,

căci toate poruncile tale sunt drepte. R.

 

174 Suspin după mântuirea ta, Doamne,

şi Legea ta este desfătarea mea.

175 Fă-mă să trăiesc, ca să te laud,

judecăţile tale îmi vor veni în ajutor. R.


ALELUIA In 14,6

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul, nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cel care nu este împotriva noastră este cu noi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,38-40

În acel timp, 38 Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a spus lui Isus: „Învăţătorule, am văzut pe cineva că scotea diavoli în numele tău; am voit să-l împiedicăm, căci nu-i din rândul acelora care ne urmează”. 39 Isus i-a răspuns: „Nu-l împiedicaţi, căci cel care face o minune în numele meu nu poate, imediat după aceea, să mă vorbească de rău. 40 Cel care nu este împotriva noastră este cu noi”.

Cuvântul Domnului