en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aşa să spuneţi: „Dacă vrea Domnul...”

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 4,13b-17

13b Preaiubiţilor, voi spuneţi: „Astăzi sau mâine vom merge în cutare sau cutare cetate; vom rămâne acolo un an, vom face comerţ şi vom câştiga bani”. 14 Cum puteţi vorbi astfel, când nu ştiţi ce se va întâmpla mâine cu viaţa voastră? Nu sunteţi decât puţin fum, care apare o clipă şi apoi dispare. 15 Dimpotrivă, ar trebui să spuneţi: „Dacă vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru ”. 16 Şi iată că voi vă mândriţi cu lucruri măreţe. Toată mândria aceasta este rea! 17 Cine are posibilitatea să facă binele şi nu-l face, săvârşeşte un păcat.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 48,2-3.6-7.8-10.11 (R.: Mt 5,3)

R.: Fericiţi sunt cei săraci cu duhul căci a lor este împărăţia cerului.

2 Ascultaţi aceasta, voi toate popoarele,

luaţi aminte, voi toţi locuitorii pământului,

3 cunoscuţi şi necunoscuţi,

bogaţi şi săraci, toţi împreună. R.

 

6 Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii

de cei nelegiuiţi, care mă înconjoară cu răutatea lor,

7 de cei care se încred în avuţiile lor

şi se mândresc cu bogăţia lor cea mare? R.

 

8 Cei nelegiuiţi nu se pot răscumpăra unul pe altul,

nu pot să-i dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării;

9 răscumpărarea sufletului este aşa de scumpă

încât nu se poate face niciodată.

10 Nu vor trăi pe vecie, nu vor scăpa fără să vadă mormântul. R.

 

11 Oricine vede: şi înţelepţii mor,

cel nechibzuit şi nepriceput, deopotrivă pier

şi lasă altora bogăţia lor. R.


 

ALELUIA In 14,6

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul, nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cel care nu este împotriva noastră este cu noi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,38-40

În acel timp, 38 Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a spus lui Isus: „Învăţătorule, am văzut pe cineva că scotea diavoli în numele tău; am voit să-l împiedicăm, căci nu-i din rândul acelora care ne urmează”. 39 Isus i-a răspuns: „Nu-l împiedicaţi, căci cel care face o minune în numele meu nu poate, imediat după aceea, să mă vorbească de rău. 40 Cel care nu este împotriva noastră este cu noi”.

Cuvântul Domnului