en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu întârzia să te întorci la Domnul.

Citire din cartea lui Ben Sirah 5,1-10

Fiule, 1 nu te sprijini pe bogăţiile tale şi nu spune: ele îmi ajung! 2 Nu te lua după instinctul tău şi după pofta ta, nu urma pornirile rele ale inimii tale. 3 Nu spune: „Eu sunt cel mai puternic!” Nu vorbi astfel, căci Domnul te va pedepsi cu siguranţă. 4 Nu spune: „Am păcătuit şi nu mi s-a întâmplat nimic”. Nu vorbi astfel, căci Domnul ştie să aştepte. 5 Nu fi atât de sigur de iertare, încât să adaugi păcat peste păcat. 6 Nu spune: „Mila lui este mare, el îmi va ierta toate păcatele”. 7 Nu vorbi astfel, căci el îşi arată îndurarea, dar îşi poate arăta şi mânia; indignarea lui se va abate asupra celor păcătoşi. 8 Nu întârzia să te întorci la Domnul, nu amâna hotărârea ta de pe o zi pe alta, 9 căci mânia Domnului va izbucni pe neaşteptate şi în ziua pedepsei vei fi nimicit. 10 Nu te baza pe bogăţiile tale dobândite în mod necinstit, ele nu-ţi vor folosi la nimic în ziua mâniei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: 39,5a)

R.: Fericit este omul care îşi pune încrederea în Domnul.

1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,

2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă

şi aduce rod la timp;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.


ALELUIA cf. 1Tes 2,13

(Aleluia) Primiţi cu toată cinstea cuvântul pe care vi-l predicăm,

căci el nu este cuvântul unor oameni, ci este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în iad.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,41-50

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 41 „Cine vă va da şi numai un pahar cu apă, pentru că îi aparţineţi lui Cristos, vă spun adevărul, nu va rămâne nerăsplătit. 42 Cine se va face vinovat de căderea, chiar şi a unuia dintre aceştia mici, care cred în mine, i-ar fi mai bine să i se lege de gât o piatră de moară, trasă de măgari, şi să fie aruncat în mare. 43 Dacă mâna ta te duce la păcat, taie-o. E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în Gheenă, acolo unde focul nu se stinge; 44 unde viermele nu moare şi focul nu se stinge. 45 Dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l, căci e mai bine să intri schilod în viaţa veşnică, decât cu amândouă picioarele să fii aruncat în Gheenă. 46 Unde viermele nu moare şi focul nu se stinge. 47 Dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l, căci mai bine este să intri chior în împărăţia lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii să fii aruncat în Gheenă, 48 unde viermele nu moare şi focul nu se stinge 49 Căci acolo fiecare om va fi sărat cu foc. 50 Sarea este ceva bun, dar dacă sarea încetează de a mai fi sare, cu ce îi veţi putea reda puterea de a săra? Să aveţi sare în voi şi să trăiţi în pace unii cu alţii”.

Cuvântul Domnului