en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Strigătele de nemulţumire ale lucrătorilor au ajuns la urechile Domnului.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,1-6

1 Ascultaţi-mă, voi bogaţilor! Plângeţi şi jeliţi din cauza nenorocirii care vă aşteaptă. 2 Bogăţiile voastre vor putrezi, veşmintele voastre vor fi roase de molii. 3 Aurul şi argintul vostru vor fi mâncate de rugină. Această rugină vă va învinui şi va mistui carnea voastră ca un foc. Voi aţi adunat bani, cu toate că suntem în zilele de pe urmă. 4 Lucrătorii v-au secerat ogoarele şi voi nu i-aţi plătit, plata lor strigă răzbunare şi strigătele lor de nemulţumire au ajuns până la urechile Domnului oştirilor. 5 Aţi căutat pe pământ plăcerea şi luxul, aţi chefuit în timp ce alţii erau masacraţi. 6 Voi l-aţi condamnat pe cel drept şi l-aţi ucis, fără ca el să vi se împotrivească.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 48,14-15ab.15cd-16.17-18.19.20 (R.: Mt 5,3)

R.: Fericiţi sunt cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerului.

14 Aceasta este soarta celor care se încred în ei înşişi,

acesta este sfârşitul celor care se complac în vorbe goale.

15ab Sunt duşi ca o turmă în locuinţa morţilor,

moartea îi duce la păscut. R.

 

15cd Coboară de-a dreptul în mormânt,

li se şterge orice urmă,

lăcaşul lor este locuinţa morţilor.

16 Dar Dumnezeu va răscumpăra sufletul meu

de sub puterea morţii

şi mă va lua sub ocrotirea lui. R.

 

17 Nu te teme de omul care se îmbogăţeşte

şi care îşi împodobeşte casa cu un lux din ce în ce mai mare,

18 pentru că nu ia cu el nimic când moare

şi bogăţiile lui nu îl urmează. R.

 

19 În viaţă se considera fericit spunându-şi:

„Lumea te laudă, pentru că toate îţi merg bine”,

20 dar el merge tot la locuinţa părinţilor săi,

care nu vor mai vedea lumina niciodată. R.

 

ALELUIA cf. 1Tes 2,13

(Aleluia) Primiţi cu toată cinstea cuvântul pe care vi-l predicăm,

căci el nu este cuvântul unor oameni, ci este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în iad.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,41-50

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 41 „Cine vă va da şi numai un pahar cu apă, pentru că îi aparţineţi lui Cristos, vă spun adevărul, nu va rămâne nerăsplătit. 42 Cine se va face vinovat de căderea, chiar şi a unuia dintre aceştia mici, care cred în mine, i-ar fi mai bine să i se lege de gât o piatră de moară, trasă de măgari, şi să fie aruncat în mare. 43 Dacă mâna ta te duce la păcat, taie-o. E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în Gheenă, acolo unde focul nu se stinge; 44 unde viermele nu moare şi focul nu se stinge. 45 Dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l, căci e mai bine să intri schilod în viaţa veşnică, decât cu amândouă picioarele să fii aruncat în Gheenă. 46 Unde viermele nu moare şi focul nu se stinge. 47 Dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l, căci mai bine este să intri chior în împărăţia lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii să fii aruncat în Gheenă, 48 unde viermele nu moare şi focul nu se stinge 49 Căci acolo fiecare om va fi sărat cu foc. 50 Sarea este ceva bun, dar dacă sarea încetează de a mai fi sare, cu ce îi veţi putea reda puterea de a săra? Să aveţi sare în voi şi să trăiţi în pace unii cu alţii”.

Cuvântul Domnului