en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nimic nu-i mai de preţ decât un prieten credincios.

Citire din cartea lui Ben Sirah 6,5-17

5 Vorba dulce atrage mulţi prieteni şi cuvintele amabile câştigă bunăvoinţa multora. 6 Să fii în bune relaţii cu mulţi, dar ca sfetnic să nu ai decât pe unul dintr-o mie. 7 Dacă vrei să-ţi câştigi un prieten, câştigă-l, dar pune-l la încercare; să nu te încrezi prea repede în el. 8 Unul îţi rămâne prieten cât timp îi convine, dar nu rămâne cu tine în ziua necazului. 9 Altul se transformă din prieten în duşman, ajunge la ceartă cu tine şi apoi dă totul în vileag, spre ruşinea ta. 10 Un altul ţi-e prieten când stai la masă, dar în ziua necazului nu mai rămâne alături de tine; 11 când toate îţi merg bine, el este ca un alt tu însuţi şi porunceşte celor din casa ta, ca şi cum el ar fi stăpânul, 12 dar dacă dă vreo nenorocire peste tine îţi întoarce spatele, se ascunde de tine şi nu-l mai găseşti. 13 Ţine-te departe de duşmanii tăi şi fii prudent cu prietenii. 14 Un prieten credincios este un protector puternic, cine l-a găsit a găsit o comoară. 15 Nimic nu-i mai de preţ decât un prieten credincios; valoarea lui este de nepreţuit. 16 Un prieten credincios este un balsam al vieţii pe care îl descoperă cei care se tem de Domnul. 17 Cine se teme de Domnul întreţine adevărata prietenie, alegându-l ca prieten pe cel care este asemenea lui.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,12 şi 16.18 şi 27.34-35 (R.: 35a)

R.: Condu-mă, Doamne, pe calea poruncilor tale.

12 Binecuvântat eşti, Doamne,

învaţă-mă Legile tale.

16 Orânduielile tale sunt desfătarea mea

şi nu uit cuvântul tău. R.

 

18 Deschide-mi ochii ca să văd

minunăţiile Legii tale.

27 Fă-mă să pricep calea poruncilor tale

şi voi cugeta la lucrările tale minunate. R.

 

34 Dă-mi înţelepciune să păzesc Legea ta

şi s-o împlinesc din toată inima.

35 Călăuzeşte-mă pe cărarea poruncilor tale,

căci ea este bucuria mea. R.

ALELUIA In 17,17ba

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr; sfinţeşte-ne pe noi prin adevărul acesta. (Aleluia)


EVANGHELIA

Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,1-12

În acel timp, 1 Isus a plecat din Cafarnaum şi a ajuns în ţinutul Iudeii şi al Transiordaniei. Din nou s-a adunat mulţimea în jurul lui şi a început să-i înveţe iar, ca de obicei. 2 Atunci au venit la el nişte farisei şi, ca să-l pună în încurcătură, l-au întrebat: „Este permis unui bărbat să se despartă de femeia sa?” 3 Isus le-a zis: „Ce v-a prescris Moise?” 4 Ei i-au răspuns: „Moise a permis să se despartă de femeie, cu condiţia să-i întocmească o carte de despărţire”. 5 Isus le-a replicat: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat el această prescripţie. 6 Însă la începutul lumii, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat şi femeie. 7 De aceea omul va părăsi pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa; 8 şi amândoi vor fi un singur trup. Astfel ei nu mai sunt doi, ci unul singur. 9 Deci ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă”. 10 Când au ajuns acasă, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta. 11 El le-a răspuns: „Cine se desparte de femeia sa, pentru a se căsători cu alta, săvârşeşte adulter. 12 Tot aşa şi femeia, dacă se desparte de bărbatul ei şi se căsătoreşte cu altul, săvârşeşte adulter”.

Cuvântul Domnului