en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său.

Citire din cartea lui Ben Sirah 17,1-13

1 Domnul l-a creat pe om din pământ şi a hotărât ca în pământ să se întoarcă. 2 El a dat oamenilor un anumit număr de zile, un anumit timp 3 şi a pus sub puterea lor tot ce este pe pământ. I-a îmbrăcat cu o putere asemănătoare lui, i-a făcut după chipul său. 4 În toate vieţuitoarele a sădit frica faţă de om, pentru ca omul să ţină sub stăpânirea lui fiarele sălbatice şi păsările. 5 El a dat oamenilor judecată, limbă, ochi, urechi şi o inimă pentru a gândi. 6 I-a înzestrat cu ştiinţă şi inteligenţă, i-a făcut să cunoască binele şi răul. 7 El a pus ochiul său în inimile oamenilor, ca ei să vadă măreţia lucrărilor sale. 8 Ei vor lăuda numele său preasfânt, povestind măreţia lucrărilor sale. 9 El le-a dat înţelepciunea şi le-a lăsat ca moştenire legea vieţii. 10 A încheiat cu ei un legământ veşnic şi le-a făcut cunoscute poruncile sale. 11 Ochii lor au văzut strălucirea măreţiei sale, iar urechile lor au auzit glasul său plin de maiestate. 12 El le-a spus: „Feriţi-vă de orice nedreptate!” şi a prescris fiecăruia comportarea faţă de aproapele. 13 Căile sale sunt totdeauna în faţa ochilor săi, ele nu scapă niciodată privirilor sale.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,13-14.15-16.17-18a (R.: cf. 17)

R.: Nemărginită este îndurarea Domnului.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul.

14 Căci el ştie din ce am fost făcuţi

şi nu uită că suntem ţărână. R.

 

15 Zilele omului sunt ca iarba,

el înfloreşte ca floarea câmpului.

16 Când suflă vântul ea dispare,

nici locul în care a stat nu se mai cunoaşte. R.

 

17 Dar mila Domnului rămâne fără încetare

peste cel care se teme de el

şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor,

18a peste cei care păzesc legământul său. R.


ALELUIA
cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,13-16

În acel timp, 13 mulţimile aduceau copii la Isus ca să-şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii îi dojeneau aspru pe cei care îi aduceau. 14 Văzând aceasta, Isus s-a supărat şi le-a spus: „Lăsaţi copiii să vină la mine; nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. 15 Vă spun adevărul: cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu asemenea unui copil nu va intra în ea”. 16 Şi Isus îi lua pe copii în braţe şi-i binecuvânta, punându-şi mâinile peste ei.

Cuvântul Domnului