en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Rugăciunea stăruitoare a celui drept are o mare putere.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,13-20

13 Preaiubiţilor, dacă unul dintre voi este mâhnit, să se roage; dacă este vesel, să-i cânte Domnului. 14 Dacă cineva dintre voi este bolnav, să-i cheme pe preoţii Bisericii; ei să se roage asupra lui, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. 15 Această rugăciune însufleţită de credinţă îl va salva pe cel bolnav; Domnul îi va aduce alinare şi dacă omul a săvârşit păcate îi vor fi iertate. 16 Recunoaşteţi-vă păcatele unii în faţa altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Căci rugăciunea stăruitoare a celui drept are o mare putere. 17 Profetul Ilie era un om ca şi noi; cu toate acestea, când s-a rugat cu insistenţă, ca să nu plouă, n-a plouat pe pământ timp de trei ani şi şase luni. 18 Apoi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie, iar pământul a adus roadele sale. 19 Fraţii mei, dacă unul dintre voi rătăceşte de la adevăr şi cineva îl aduce pe calea cea bună, atunci să ştiţi: 20 cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul greşit pe care se află, acela îl va salva de la moarte şi va acoperi o mulţime de păcate.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 140,1-2.3 şi 8 (R.: 2a)

R.: Rugăciunea mea să se înalţe către tine, ca fumul de tămâie.

1 Doamne, eu te chem, vino degrabă în ajutorul meu,

ia aminte la glasul meu, când strig către tine.

2 Rugăciunea mea să se înalţe spre tine ca fumul de tămâie,

ridicarea mâinilor mele să fie în faţa ta ca jertfa de seară. R.

 

3 Pune, Doamne, strajă buzelor mele

şi păzeşte uşa gurii mele.

8 Doamne Dumnezeule, către tine îmi îndrept privirea, la tine caut adăpost; fii apărătorul vieţii mele. R.

 

ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,13-16

În acel timp, 13 mulţimile aduceau copii la Isus ca să-şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii îi dojeneau aspru pe cei care îi aduceau. 14 Văzând aceasta, Isus s-a supărat şi le-a spus: „Lăsaţi copiii să vină la mine; nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. 15 Vă spun adevărul: cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu asemenea unui copil nu va intra în ea”. 16 Şi Isus îi lua pe copii în braţe şi-i binecuvânta, punându-şi mâinile peste ei.

Cuvântul Domnului