en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu nu te voi uita.

Citire din cartea profetului Isaia 49,14-15

14 Poporul Sionului zicea: „Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat!” 15 Poate oare o femeie să uite de copilul pe care-l alăptează şi să nu-şi iubească rodul trupului ei? Însă chiar dacă ea ar uita, eu totuşi nu te voi uita!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 61,2-3.6-7.8-9ab (R.: 2a)

R.: Numai Dumnezeu este speranţa noastră.

2 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna,

de la el îmi vine ajutorul.

3 Numai el este stânca şi mântuirea mea,

turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R.

 

6 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna,

el singur este speranţa mea.

7 Numai el este stânca şi mântuirea mea,

turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R.

 

8 Dumnezeu este mântuirea şi gloria mea,

locul meu de adăpost.

9ab Popor al Domnului, ai încredere în el în orice timp,

revarsă-ţi inima în faţa lui.

LECTURA A II-A

Dumnezeu va da pe faţă gândurile inimilor.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,1-5

Fraţilor, 1 să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos şi pe administratorii tainelor lui Dumnezeu. 2 Iar de la administratori se cere în primul rând să fie oameni de încredere. 3 Cât mă priveşte, prea puţin îmi pasă dacă mă judecaţi voi sau dacă mă judecă oamenii; de altfel nici eu nu mă judec pe mine însumi. 4 Conştiinţa nu-mi reproşează nimic, dar nu pentru asta sunt îndreptăţit; cel care mă judecă este Domnul. 5 De aceea nu vă grăbiţi să judecaţi, dar aşteptaţi venirea Domnului. El va pune în lumină ceea ce stă ascuns în întuneric şi va da pe faţă gândurile inimilor. Atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda ce i se cuvine.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,24-34

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau se va ataşa de unul şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi mamonei. 25 De aceea vă spun: nu fiţi atât de îngrijoraţi pentru viaţa voastră că nu veţi avea ce mânca sau ce bea, nici pentru trupul vostru că nu veţi avea cu ce vă îmbrăca; oare nu valorează viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Priviţi la păsările cerului: ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare; Tatăl vostru ceresc le hrăneşte. Nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? 27 Care dintre voi, cu toată îngrijorarea lui, îşi poate prelungi viaţa măcar cu un ceas? 28 Iar pentru îmbrăcăminte, de ce vă faceţi atâtea griji? Observaţi cum cresc crinii câmpului: nu muncesc şi nu ţes; 29 totuşi vă spun că nici Solomon, în toată strălucirea lui, nu era îmbrăcat ca unul dintre ei. 30 Dacă Dumnezeu îmbracă atât de frumos iarba câmpului, care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în foc, nu va face oare cu mult mai mult pentru voi? Oameni cu puţină credinţă! 31 Nu vă faceţi atâta grijă spunând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?» 32 Toate acestea le caută păgânii; Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de ele. 33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui, iar celelalte vi se vor da pe deasupra. 34 Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine; ziua de mâine îşi va purta singură de grijă. Fiecărei zile îi ajunge necazul ei”.

Cuvântul Domnului