en-USro-RO

| Login
Saturday, April 17, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tu vei fi mireasa mea pe vecie.

Citire din cartea profetului Osea 2,16-17.21-22

Aşa vorbeşte Domnul: 16 „Pe poporul meu, Israel, pe mireasa mea infidelă o voi atrage la mine, o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi la inimă; acolo îi voi da înapoi viile şi din Valea Nenorocirii voi face Poarta Speranţei. 17 Acolo mă va urma ca în vremea tinereţii ei, ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului”. 21 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna; te voi logodi cu mine în dreptate şi judecată, în iubire şi îndurare; 22 te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a)

R.: Îndurător şi milostiv este Domnul.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre,

nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R.

 

12 Cât de departe este răsăritul de apus,

atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul. R.

 

LECTURA A II-A

Voi sunteţi scrisoarea lui Cristos compusă de noi.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,1b-6

Fraţilor, 1b oare avem nevoie, cum au unii, de scrisori de recomandare către voi sau de la voi? 2 Voi înşivă sunteţi scrisoarea noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toată lumea. 3 E limpede că voi sunteţi o scrisoare a lui Cristos, compusă de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu cel viu, nu pe tablă de piatră, ca Legea, ci pe tablele de carne ale inimilor. 4 Noi avem această mare încredere în Dumnezeu, datorită lui Cristos, 5 şi nu datorită capacităţii noastre personale, căreia i-am putea atribui acest merit. Puterea noastră vine de la Dumnezeu; 6 el ne-a făcut capabili să fim slujitorii noului legământ, care nu este cel scris cu litere, ci este cel al Duhului lui Dumnezeu. Căci litera ucide, Duhul însă dă viaţă.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Iac 1,18

(Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mirele este cu ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,18-22

În acel timp, 18 ucenicii lui Ioan şi fariseii posteau; au venit unii la Isus şi l-au întrebat: „Pentru ce ucenicii tăi nu postesc, aşa cum fac ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor?” 19 Isus le-a răspuns: „Cei invitaţi la nuntă pot oare posti câtă vreme mirele este cu ei? Cât timp îl au pe mire cu ei, nu pot posti. 20 Dar vor veni zile în care mirele nu va mai fi cu ei şi atunci vor posti. 21 Nimeni nu pune la o haină veche un petic din stofă nouă; altfel peticul nou trage din haina veche şi face o ruptură şi mai mare. 22 La fel nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi; altfel vinul nou, fermentând, sparge burdufurile şi aşa se pierd şi vinul şi burdufurile; deci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi”.

Cuvântul Domnului