en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu lăuda pe nimeni înainte de a-l fi auzit vorbind.

Citire din cartea lui Ben Sirah 27,4-7

4 Când se cerne grâul rămâne pleava; la fel descoperi greşelile unui om, când îl cercetezi mai de aproape. 5 Vasele olarului au valoare după ce au fost trecute prin cuptor; aşa şi omul este cunoscut după ce a fost pus la probă. 6 După cum fructele arată soiul pomului, tot aşa şi cuvintele arată ce zace în inima omului. 7 Nu lăuda pe nimeni înainte de a-l fi auzit vorbind; după felul său de a vorbi îţi vei putea face o părere despre om.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 91,2-3.13-14.15-16 (R.: cf. 2a)

R.: Cât de frumos lucru este să-l lăudăm pe Domnul.

2 Cât de frumos lucru este să-l lăudăm pe Domnul,

să cântăm numele tău, Preaînalte,

3 să vestim de dimineaţă iubirea ta,

să vestim şi noaptea fidelitatea ta. R.

 

13 Cel drept va creşte ca un palmier,

se va înălţa ca un cedru din Liban.

14 Cei sădiţi în pridvorul Domnului

vor înflori în casa Dumnezeului nostru. R.

 

15 Ei aduc roade şi la bătrâneţe,

îşi păstrează seva şi prospeţimea,

16 pentru ca să vestească: „Drept este Domnul,

stânca mea, în el nu este nedreptate”. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu ne dă biruinţă asupra păcatului prin Domnul nostru Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,54-58

Fraţilor, 54 în ziua în care tot ce este pieritor va deveni nepieritor, tot ceea ce este muritor va deveni nemuritor, atunci se va realiza cuvântul Scripturii: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. 55 Unde este, moarte, biruinţa ta? Unde este, moarte, boldul tău?” 56 Boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului stă în Lege. 57 Să mulţumim, aşadar, lui Dumnezeu care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos. 58 Acum, fraţii mei preaiubiţi, fiţi tari, de neclintit, luaţi parte la lucrarea Domnului cu o râvnă cât mai mare, căci voi ştiţi că truda voastră pentru Domnul nu va fi zadarnică.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,

ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cuvintele sunt revărsarea inimii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,39-45

În acel timp, 39 Isus a spus ucenicilor această parabolă: „Poate oare un orb să-l conducă pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40 Ucenicul nu este mai presus de maestrul său; chiar când învaţă toate, va fi la fel ca maestrul său. 41 Cum vezi aşchia din ochiul fratelui tău, atunci când bârna din ochiul tău n-o observi? 42 Cum poţi să-i spui fratelui tău: «Frate, stai să-ţi scot aşchia din ochi», atunci când nu observi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău, atunci vei vedea limpede şi vei putea scoate aşchia din ochiul fratelui tău. 43 Niciodată un pom bun nu va da fructe rele şi un pom rău fructe bune. 44 Fiecare pom se cunoaşte după fructele sale. Nu se adună smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. 45 Omul bun scoate binele din tezaurul inimii sale, care este bun, iar omul rău scoate răul din inima lui, care este rea. Pentru că vorbele nu sunt decât revărsarea inimii”.

Cuvântul Domnului