en-USro-RO

| Login
17 octombrie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 17 octombrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet
Liturghierul Roman
Sf. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Fil 3,17-4,1: Patria noastrã este în ceruri 
Ps 33: Domnul mã elibereazã de orice teamã 
In 12,24-26: Dacã bobul de grâu, care cade în pãmânt, moare, aduce rod mult.
Meditatia zilei
Sf. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **

LECTURA I

Întoarce-te la Domnul, îndepărtează-te de nedreptate.

Citire din cartea lui Ben Sirah 17,19-24

19 Celor care regretă răul făcut, Dumnezeu le deschide drumul întoarcerii. El îi întăreşte pe cei cărora le lipseşte statornicia. 20 Întoarce-te la Domnul, lasă-te de păcatele tale, roagă-te lui şi înlătură scandalul. 21 Întoarce-te la Cel Preaînalt, îndepărtează-te de nedreptate, urăşte din inimă nelegiuirea. 22 Nimeni nu-l poate lăuda pe Cel Preaînalt în locuinţa morţilor, pentru că aceştia nu mai sunt vii ca să-l preamărească. 23 Din partea celui mort, ca de la unul care nu mai este, a încetat orice laudă; numai cel viu, cel sănătos îl va lăuda pe Domnul. 24 Cât de mare este mila Domnului, cât de mare este iertarea lui pentru cei care se întorc la el!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.6.7 (R.: cf. 11a)

R.: Să ne bucurăm în Domnul, căci el ne mântuieşte.

1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul,

căruia i s-a acoperit fărădelegea!

2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea

şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R.

 

5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu,

nu ţi-am ascuns fărădelegea.

Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”

Şi tu mi-ai luat povara vinovăţiei mele. R.

 

6 Astfel, orice om cucernic să ţi se roage în vreme de restrişte;

şi atunci nici apele care se dezlănţuie nu-l vor putea atinge. R.

 

7 Tu eşti pentru mine un loc de scăpare, tu mă scoţi din necaz,

tu faci să izbucnească în jurul meu

cântări de bucurie ale mântuirii. R.


ALELUIA
2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vinde tot ce ai şi urmează-mă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,17-27

În acel timp, 17 pe când Isus era gata să plece la drum, a alergat la el un om, a căzut în genunchi înaintea lui şi l-a întrebat: „Învăţătorule bun, ce trebuie să fac pentru ca să moştenesc viaţa veşnică?” 18 Isus i-a răspuns: „Pentru ce mă numeşti bun? Nimeni nu este bun decât unul singur: Dumnezeu! 19 Cunoşti poruncile: să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu dai mărturie falsă, să nu înşeli pe nimeni, cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta!” 20 El i-a răspuns: „Învăţătorule, toate aceste porunci le-am păzit din tinereţe”. 21 Atunci Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit şi i-a spus: „Un singur lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi urmează-mă!” 22 Dar la auzul acestor cuvinte, el s-a întristat şi a plecat mâhnit, căci avea multe bogăţii. 23 Isus s-a uitat împrejur şi a zis ucenicilor săi: „Cât de greu va fi pentru cei care au bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu!” 24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele lui. Dar Isus a luat cuvântul din nou şi le-a zis: „Copiii mei, cât de greu se intră în împărăţia lui Dumnezeu! 25 Mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu”. 26 Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii către alţii: „Atunci cine se mai poate mântui?” 27 Isus s-a uitat la ei şi le-a răspuns: „Lucrul acesta este cu neputinţă pentru oameni, dar nu pentru Dumnezeu. Căci pentru Dumnezeu toate sunt cu putinţă”.

Cuvântul Domnului