en-USro-RO

| Login
17 octombrie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 17 octombrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet
Liturghierul Roman
Sf. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Fil 3,17-4,1: Patria noastrã este în ceruri 
Ps 33: Domnul mã elibereazã de orice teamã 
In 12,24-26: Dacã bobul de grâu, care cade în pãmânt, moare, aduce rod mult.
Meditatia zilei
Sf. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **

LECTURA A II-A

Voi îl iubiţi pe Cristos fără să-l fi văzut.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,3-9

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. În marea lui îndurare, el ne-a renăscut, prin învierea din morţi a lui Isus Cristos, la o speranţă vie, 4 pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, care nu se veştejeşte, rezervată în ceruri pentru voi. 5 Prin credinţă, voi sunteţi păstraţi de puterea lui Dumnezeu, ca să ajungeţi la mântuirea care se va arăta în vremea de apoi. 6 Pentru aceasta vă bucuraţi, deşi este de trebuinţă ca să fiţi încercaţi pentru puţină vreme de diferite suferinţe, 7 pentru ca valoarea credinţei voastre, mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc, să devină un motiv de laudă, de glorie şi cinste la venirea lui Isus Cristos. 8 Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi; fără a-l vedea, dar crezând într-însul, voi tresăriţi de o bucurie nespusă şi strălucită, 9 siguri fiind că veţi ajunge la scopul credinţei voastre, care este mântuirea sufletelor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.5-6.9 şi 10c (R.: 5b)

R.: Domnul nu uită niciodată de legământul său.

1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima,

în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi.

2 Mari sunt lucrările Domnului,

vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R.

 

5 El le dă hrană celor ce se tem de el;

îşi aduce aminte întotdeauna de legământul său.

6 Prin faptele sale şi-a arătat puterea faţă de poporul său

dându-i ca moştenire ţinuturile popoarelor. R.

 

9 El trimite poporului său mântuirea,

aşază în veci legământul său:

sfânt şi vrednic de închinare este numele lui!

10c Slava lui este veşnică! R.

 

ALELUIA 2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vinde tot ce ai şi urmează-mă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,17-27

În acel timp, 17 pe când Isus era gata să plece la drum, a alergat la el un om, a căzut în genunchi înaintea lui şi l-a întrebat: „Învăţătorule bun, ce trebuie să fac pentru ca să moştenesc viaţa veşnică?” 18 Isus i-a răspuns: „Pentru ce mă numeşti bun? Nimeni nu este bun decât unul singur: Dumnezeu! 19 Cunoşti poruncile: să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu dai mărturie falsă, să nu înşeli pe nimeni, cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta!” 20 El i-a răspuns: „Învăţătorule, toate aceste porunci le-am păzit din tinereţe”. 21 Atunci Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit şi i-a spus: „Un singur lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi urmează-mă!” 22 Dar la auzul acestor cuvinte, el s-a întristat şi a plecat mâhnit, căci avea multe bogăţii. 23 Isus s-a uitat împrejur şi a zis ucenicilor săi: „Cât de greu va fi pentru cei care au bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu!” 24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele lui. Dar Isus a luat cuvântul din nou şi le-a zis: „Copiii mei, cât de greu se intră în împărăţia lui Dumnezeu! 25 Mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu”. 26 Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii către alţii: „Atunci cine se mai poate mântui?” 27 Isus s-a uitat la ei şi le-a răspuns: „Lucrul acesta este cu neputinţă pentru oameni, dar nu pentru Dumnezeu. Căci pentru Dumnezeu toate sunt cu putinţă”.

Cuvântul Domnului