en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Puneţi-vă speranţa în harul lui Isus Cristos pe care l-au vestit profeţii.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,10-16

Preaiubiţilor, 10 profeţii au făcut din această mântuire ţinta căutării şi cercetării lor stăruitoare şi au vestit harul pe care voi aveaţi să-l primiţi. 11 Ei se interesau să ştie ce timp şi împrejurări avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atunci când prevesteau suferinţele lui Cristos şi mărirea care avea să urmeze după ele. 12 Dumnezeu le-a descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi erau profeţiile lor. Aceste lucruri v-au fost acum vestite de către cei care v-au predicat evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer. Lucrurile acestea chiar îngerii doresc să le privească. 13 De aceea, pregătiţi-vă sufletul pentru acţiune, fiţi treji, puneţi-vă toată speranţa în harul pe care îl veţi primi, atunci când se va arăta Isus Cristos. 14 Fiţi ca nişte copii ascultători, nu vă mai lăsaţi atraşi de poftele voastre pe care le aveaţi altă dată când eraţi neştiutori. 15 După cum Dumnezeu care v-a chemat este sfânt, la fel şi voi să fiţi sfinţi în toată purtarea voastră, 16 căci zice Scriptura: „Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a)

R.: Domnul ne-a făcut cunoscută mântuirea sa.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Veţi primi acum de o sută de ori mai mult, iar apoi viaţa veşnică.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,28-31

În acel timp, 28 Petru i-a spus lui Isus: „Iată, noi am părăsit toate şi te-am urmat!” 29 Isus i-a spus: „Vă spun adevărul, nu este nimeni care să fi părăsit – pentru mine şi pentru evanghelie – 30 casă, fraţi, surori, mamă, tată, copii sau pământ fără să primească, deja în acest timp, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi pământuri – desigur nu fără persecuţii -, iar în cealaltă lume viaţa veşnică. 31 Mulţi dintre aceştia, care acum sunt cei dintâi, vor fi cei din urmă, iar cei de pe urmă vor fi cei dintâi”.

Cuvântul Domnului