en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Toate popoarele să ştie că nu este alt Dumnezeu în afară de tine, Doamne.

Citire din cartea lui Ben Sirah 36,1a.2a.5-6.13-19

1a Ai milă de noi, Dumnezeule, stăpânul universului; 2a răspândeşte frica de numele tău la toate popoarele păgâne, 5 ca ele să te recunoască aşa cum te-am recunoscut şi noi, că nu este alt Dumnezeu afară de tine, Doamne. 6 Reînnoieşte minunile tale, arată-ţi din nou puterea prin fapte minunate. 13 Adună toate triburile lui Iacob şi le vei moşteni ca la început. 14 Fie-ţi milă, Doamne, de poporul care poartă numele tău, de Israel pe care tu l-ai numit întâiul tău născut. 15 Arată-ţi îndurarea faţă de Ierusalim, cetatea în care se află templul tău, locul tău de odihnă. 16 Umple Sionul cu lauda ta şi templul tău cu mărirea ta. 17 Dă mărturie în favoarea acelora care sunt cei dintâi dintre creaturile tale şi împlineşte profeţiile pe care profeţii de odinioară le-au făcut în numele tău. 18 Dă-le răsplata promisă celor care se încred în tine, ca să se vadă că profeţii tăi sunt vrednici de crezare. 19 Ascultă, Doamne, rugăciunea servitorilor tăi, împlinind binecuvântarea rostită de fiii lui Aron asupra poporului tău şi atunci toţi locuitorii pământului vor recunoaşte că tu eşti Domnul Dumnezeul cel veşnic.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,8.9.11.13 (R.: Sir 36,1b)

R.: Arată-ne, Doamne, marea ta îndurare.

8 Nu-ţi mai aminti de fărădelegile noastre de demult,

ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta,

căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

 

9 Ajută-ne, Dumnezeule, mântuitorul nostru,

spre slava numelui tău,

eliberează-ne şi iartă-ne păcatele pentru numele tău. R.

 

11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război,

scapă cu braţul tău puternic pe cei daţi la moarte. R.

 

13 Iar noi, poporul tău şi turma pe care tu o păzeşti,

te vom lăuda în veci

şi vom vesti din neam în neam mărirea ta. R.

 


 

EVANGHELIA

Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor. Cel care vrea să fie mai mare să fie servitorul tuturor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,32-45

În acel timp, 32 Isus şi ucenicii săi urcau spre Ierusalim. Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau înspăimântaţi, dar şi cei care veneau în urma lor erau cuprinşi de frică. Luându-i deoparte pe cei doisprezece a început să le spună cele ce aveau să i se întâmple: 33 „Iată, noi urcăm la Ierusalim; acolo Fiul Omului va fi dat în mâinile arhiereilor şi cărturarilor; ei îl vor condamna la moarte şi îl vor da pe mâna păgânilor, 34 îşi vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui şi îl vor ucide; dar după trei zile el va învia”. 35 Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus şi i-au spus: „Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti o rugăminte”. 36 El le-a zis: „Ce aţi vrea să fac pentru voi?” 37 Ei i-au răspuns: „Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta şi altul la stânga ta, atunci când vei veni în slavă”. 38 Isus le-a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl voi bea eu şi să primiţi botezul pe care îl voi primi eu?” 39 Ei i-au răspuns: „Putem!” Isus le-a zis: „Paharul pe care îl voi bea eu îl veţi bea şi voi şi botezul pe care îl voi primi eu îl veţi primi şi voi, 40 dar eu nu pot dispune ca cineva să şadă la dreapta sau la stânga mea, pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite”. 41 Ceilalţi zece au auzit şi au fost cuprinşi de indignare din cauza lui Iacob şi Ioan. 42 Isus i-a chemat şi le-a spus: „Voi ştiţi, conducătorii îşi subjugă popoarele; cei mari îşi fac simţită puterea. 43 Dar între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cel care vrea să fie mai mare între voi să fie servitorul vostru; 44 cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. 45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, ci ca să servească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi”.

Cuvântul Domnului